Pobierz kartę szkolenia

M_o_R® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FMoR / PL DL 3d

Pakiety e-learning

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.09 10.09 11.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.10 08.10 09.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.11 19.11 20.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.12 03.12 04.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej jak i operacyjnej. Wskazane dla osób, które chcą zapoznać się ze standardem Management of Risk M_o_R®. Szkolenie będzie również interesujące dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania ryzykiem.

Uczestnik, który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation w formie elektronicznej. Certyfikat ważny jest 3 lata.

Standard M_o_R zawiera szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu na projekt. Na szkoleniu uczestnicy poznają zasady zarządzania ryzykiem, poznają sprawdzone wzorce postępowania z ryzykiem, potrafią wypracować bardziej efektywny sposób reagowania na zagrożenia i szanse a w konsekwencji podejmować racjonalne decyzje, poprawiając tym samym efektywność działań. Szkolenie przygotowuje  do certyfikacji na poziomie Foundation.

Uczestnicy otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin Management of Risk M_o_R® Foundation

 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 35 punkty na 70
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem lub odbycie kursu z zarządzania projektami. Własne doświadczenia z zarządzania ryzykiem będą istotną pomocą. Zalecane jest uczestnictwo w szkoleniu PRINCE2® lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski lub angielski 

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online M_o_R® Foundation
 • Autoryzowany podręcznik M_o_R®  w wersji online (zgodnie z wymogami vendora)

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?
  • Geneza wiedzy o zarządzaniu ryzykiem
  • Podstawowe pojęcia metodyki
 2. Pryncypia zarządzania ryzykiem
  • Kontrola stanu zarządzania ryzykiem
  • Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem
 3. Podejście do zarządzania ryzykiem
  • Polityka zarządzania ryzykiem
  • Opis procesu zarządzania ryzykiem
  • Strategia zarządzania ryzykiem
  • Rejestr ryzyk i rejestr zagadnień
 4. Proces zarządzania ryzykiem
  • Identyfikowanie ryzyk i kontekstu
  • Ocena ryzyk
  • Planowanie reakcji na ryzyka
  • Implementowanie reakcji na ryzyka
  • Komunikowanie
 5. Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem
 6. Perspektywy organizacyjne
  • Strategiczna
  • Programu
  • Projektu
  • Operacyjna
 7. Egzamin