Pobierz kartę szkolenia

Partnerstwo IT z biznesem - praktyka budowania relacji z innymi działami w organizacji

kod szkolenia: HR-IT-WSwZ / WspółprIT

Pakiety e-learning

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  10h|  18.09 19.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Budowanie relacji z pracownikami innych działów to sztuka wymagająca zarówno doskonałych umiejętności jasnej i otwartej komunikacji, jak i rozumienia stanowiska i potrzeb innych ludzi.

Szkolenie pozwoli wyposażyć uczestników w umiejętności pozwalające budować relacje pomiędzy działami oraz dbać przy tym o realizację zadań i osiąganie celów.

 

W czasie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w obszarach:

 • Świadomość własnych zachowań oraz obszarów wymagających wzmocnienia w zakresie komunikacji
 • Umiejętność wyrażania zdania i określenia swojego stanowiska
 • Radzenie sobie z presją innych osób
 • Zmniejszenie napięć i konfliktów
 • Korzystanie ze sposobów planowania pracy i zadań zlecanych przez biznes
 • Zwrócenie uwagi na płaszczyznę wypracowania porozumienia i rozwiązania sprawy z którą się zwraca klient wewnętrzny
 • Pozytywne nastawienie do budowania relacji z innymi działami
 • Wzmocnienie wizerunku działu IT
 • Budowanie organizacji uczącej się

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

 

1. Dział IT, a inne działy w firmie

 • Znaczenie działu IT w firmie.  
 • Cele działu IT a firmowe cele długoterminowe.
 • Cele działu IT a cele innych działów.
 • Spojrzenie systemowe na działanie firmy – pętle zależności pomiędzy poszczególnymi działami
 • Silosy organizacyjne – jak je rozbijać?
 • Mity i stereotypy IT vs biznes.

2. Efektywność pracy w zespole IT

 • Zadania IT czyli zespół od dostarczania wartości biznesowej poprzez zadania techniczne.
 • Słuchanie i zadawanie pytań jako podstawa porozumienia.
 • 3 najczęstsze pytania biznesu do IT i sposób jak na nie odpowidać?
 • Techniki asertywnej reakcji i odmowy.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z przedstawicielami innych działów.
 • Feedback – jako sposób na konstruktywną uwagę lub poradę.
 • Usprawnianie i ciągłe doskonalenie.

3. Sytuacje konfliktowe w relacjach z pracownikami innych działów

 • Najczęstsze przyczyny konfliktów pracowników działów IT z pracownikami innych działów.
 • Fazy i rodzaje konfliktów.
 • Emocje i reakcje na konflikt.
 • Metody rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do konsensusu.

4. Planowanie efektywnej pracy w dziale IT

 • Wyznaczenie priorytetów działań z uwzględnieniem celów działu IT oraz celów innych działów.
 • Zarządzanie zadaniami – podejście kaskadowe i zwinne.
 • Estymowanie niezbędne do realizacji poszczególnych zadań.

5. Budowanie relacji czyli długoterminowa współpraca

 • Budowanie relacji interpersonalnych w oparciu o style myślenia
 • Narzędzia budowania relacji między działem IT a innymi działami w firmie. Budowanie wizerunku działu IT.
 • Action Plan – czyli co mogę zrobić aby dział IT efektywnie współpracował z innymi działami w firmie?