Pobierz kartę szkolenia

Efektywna komunikacja w zarządzaniu projektami

kod szkolenia: ZP-ZKP / PL AA 2d

Pakiety e-learning

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 500,00 PLN 1 845,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do kierowników projektów oraz Kierowników Zespołów Projektowych posiadających już doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowymi zespołami lub przygotowujących się do tej roli. Jest także wstępem do rozwijania poszczególnych funkcji kierowniczych. Szkolenie jest skierowane również do obecnych i potencjalnych członków zespołów projektowych a także osób będących wsparciem projektów.

Wzrost efektywności pracy zespołu projektowego poprzez poprawę jakości komunikowania się. Dobór odpowiedniego stylu kierowania zespołem, sytuacji w projekcie, rozwoju firmy. Skuteczne podejmowanie decyzji związanych z funkcjami kierowniczymi. Wyposażenie w narzędzia zarządcze, w tym motywujące, mające na celu pozyskanie członków zespołu projektowego / zadaniowego do projektu. Zwiększone rozumienie sytuacji interpersonalnych, w tym konfliktów w zespole projektowym / zadaniowym. Inspiracja proponowanymi teoriami i dobrymi praktykami, wymianą doświadczeń.

Szkolenie ma charakter ogólny i udział w nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Przydatna w trakcie kursu będzie ogólna wiedza na temat komunikowania się i współpracy w organizacji

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji w projekcie.
 2. Komunikacja w zespole:
  • jak aktywne słuchanie wpływa na komunikację w zespole – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • bariery komunikacyjne,
  • sztuka aktywnego słuchania i techniki wywierania wpływu,
  • wymiana informacji w zespole.
 3. Zespół projektowy:
  • praca w grupie a praca indywidualna,
  • efektywność, tożsamość i integracja zespołu,
  • etapy tworzenia zespołu projektowego,
  • role w zespole – blaski i cienie.
 4. Kierowanie zespołem i motywowanie:
  • style kierowania zespołem projektowym,
  • dobór efektywnego stylu kierowania do fazy rozwoju zespołu,
  • idealny obraz managera – analiza własnego stylu kierowania ludźmi,
  • stawianie celów umożliwiające skuteczne rozlicznie.
 5. Motywowanie w zarządzaniu zespołem projektowym:
  • rodzaje motywacji,
  • konstruktywna krytyka oraz udzielanie informacji zwrotnej,
  • coachingowa informacja zwrotna – technika GROW,
  • znaczenie języka w motywowaniu.
 6. Elementy sytuacji konfliktowych i negocjacji:
  • istota i typy konfliktów,
  • style zachowania reakcji na konflikt,
  • elementy negocjacji.
 7. Podsumowanie szkolenia.