Pobierz kartę szkolenia

Agile Change Agent - szkolenie akredytowane z egzaminem

kod szkolenia: ZP-AChA / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Celem dla wielu współczesnych organizacji jest bycie zwinnym, bycie AGILE w podejściu do realizowanych zmian. Zwinne zarządzanie zmianą ma umożliwić jak najszybsze osiągnięcie korzyści wynikających ze zmiany, co stanowi niezwykle atrakcyjną i pożądaną perspektywę. Jak to jednak zrobić?

Szkolenie Agile Change Agent zapewnia praktyczny, zwinny sposób określania zakresu, planowania i zarządzania inicjatywami zmian dla Ciebie i Twoich współpracowników.

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  15.07 16.07
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 850,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  22.08 23.08
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 850,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  14.11 15.11
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 850,00 PLN
1 950,00 PLN 2 398,50 PLN brutto

Szkolenie Agile Change Agent jest dla każdego, kto uczestniczy w jakichkolwiek zmianach lub wdraża je w organizacjach, bez względu na stanowisko i pełnione obowiązki. Na szkoleniu nie jest wymagane posiadanie wcześniejszej wiedzy dotyczącej koncepcji teoretycznych, narzędzi i technik używanych w zarządzaniu zmianą. Wiedza z zakresu zwinnego stylu pracy jest elementem mile widzianym, ale nie warunkującym uczestnictwa w szkoleniu

Warsztat w szczególności będzie interesujący dla:

 • wszystkich, którzy uczestniczą w zmianie i zmiana ma wpływ na nich i ich zespół,
 • osób zarządzających projektami, programami, portfelami projektów,
 • analityków biznesowych i osób zajmujących się komunikacją w organizacjach,
 • menedżerów wyższego szczebla, którzy zostaną poproszeni o sponsorowanie inicjatywy zmiany.
 • Dowiesz się, jak podejścia zwinne wpływają na sposób zarządzania i dostarczania zmian oraz na osoby zaangażowane i dotknięte zmianą.
 • Stworzysz tzw. mapę drogową zawierającą wszystkie procesy, czynności i informacje potrzebne do zarządzania inicjatywą zmiany w zwinny sposób.
 • Zastosujesz techniki identyfikacji i priorytetyzacji działań zgodnie z wartością biznesową.
 • Będziesz tworzyć i wspierać środowisko do zmian.
 • Nauczysz się jak tworzyć właściwe relacje z interesariuszami i członkami zespołu i zarządzać nimi, stosując empatię i zaufanie.
 • Wykorzystasz listy kontrolne, kwestionariusze i modele, które można dostosować do konkretnych inicjatyw zmian.
 • Opracujesz strategie budowania odporności i motywacji, jednocześnie zarządzając oporem.
 • Nauczysz się zarządzać zmianami zarówno w skali makro, jak i mikro.
 • Przeprowadzisz zmianę, która jest zwinna, elastyczna i dostarcza korzyści często w trakcie procesu.
 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)

Nie jest wymagane.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski

Program obejmuje 5 modułów, które łaczą się ze sobą w spójny model przechodzący od koncepcji do wdrożenia i przyjęcia nowych sposobów pracy.

 1. Koncepcje: przedstawia połączenie zasad Agile i najlepszych praktyk zarządzania zmianą.
 2. Mapa drogowa: prosta, skuteczna technika planowania Agile określająca, w jaki sposób i kiedy praca zostanie zakończona, a korzyści zostaną zrealizowane.
 3. Potrzeba biznesowa: techniki służące identyfikacji korzyści dla projektu zmiany, wykorzystywane do ustalania priorytetów pracy oraz motywowania siebie i innych do uczestnictwa w zmianie.
 4. Budowanie relacji: sposoby zaangażowania ludzi, co i w jaki sposób należy komunikować, samoświadomość i rozwój własny lidera w zmianie, empatia jako narzędzie budowania relacji.
 5. Środowisko: techniki tworzenia atmosfery, która uspokaja, zachęca i motywuje tych, którzy muszą przyjąć nowe sposoby pracy.

Egzamin Agile Change Agent