Pobierz kartę szkolenia

Microsoft 365 Endpoint Administrator

kod szkolenia: MD-102 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Promocja voucher

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  10.06 11.06 12.06 13.06 14.06
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za metody wdrażania i aktualizacji systemów operacyjnych, za zarządzanie zarówno urządzeniami stacjonarnymi, jak i mobilnymi, niezależnie od właściciela z uwzględnieniem trendu BYOD, za zarządzanie i obsługę współczesnego środowiska obejmującego telefony, tablety i komputery, niezależnie od tego, czy są one własnością organizacji, czy też są własnością prywatną pracownika, w tym ochronę danych, do których te urządzenia mają dostęp.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

    Planowanie i implementacja strategii wdrażania systemu operacyjnego oraz różne dostępne metody i scenariusze, odpowiednie dla danego środowiska, a także jak wdrożyć system Windows przy użyciu nowoczesnych metod, w tym również planowanie i wdrażanie strategii aktualizacji dla systemu Windows

    Kluczowe komponenty nowoczesnych strategii zarządzania i współzarządzania, w tym wdrożenie Microsoft Intune w organizacji i jak z niego korzystać, aby zarządzać nowoczesnymi komputerami i urządzeniami, w tym również metody wdrażania i zarządzania aplikacjami i aplikacjami przeglądarkowymi

    Kluczowe koncepcje bezpieczeństwa w nowoczesnym zarządzaniu, w tym uwierzytelnianie, tożsamości i dostęp, a także informacje o tym, jak chronić te kategorie, w tym również usługę Azure Active Directory, wykorzystanie usługi Microsoft Intune do ochrony urządzenia i danych za pomocą zasad zgodności oraz kluczowe funkcje usługi Azure Information Protection i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami programu Windows Defender oraz sposoby wdrażania tych funkcji

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji systemu Windows 10.

W tym zapoznanie się z:

 • procesem planowania, rozwijania i wdrażania strategii wdrażania, aktualizacji i aktualizacji systemu operacyjnego.
 • zaletami i metodami strategii wspólnego zarządzania.
 • procesem planowania i wdrażania rejestracji i konfiguracji urządzeń.
 • procesem wdrażania i zarządzania aplikacjami.
 • procesem planowania strategii zarządzania aplikacjami mobilnymi.
 • procesem zarządzania użytkownikami i uwierzytelnianiem za pomocą usługi Azure AD i usługi Active Directory DS.
 • opisem i wdrażaniem metod stosowanych do ochrony urządzeń i danych.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

Po kursie MD-102 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft. Szczegóły na: https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/md-102/

Znajomość platformy Microsoft 365 oraz wysokie umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu, konfigurowaniu i utrzymywaniu urządzeń z systemem Windows 10 i nowszym oraz urządzeń innych niż Windows. Doświadczenie w instalowaniu, aktualizowaniu i utrzymywaniu komputerów stacjonarnych z systemem Windows 10/11. Znajomość zagadnień tworzenia obrazów systemu operacyjnego i obiektów zasad grupy. Znajomość zagadnień z zarządzania urządzeniami mobilnymi.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

Wykład  + warsztaty

 1. Zapoznanie się z usługą Endpoint.
 • Wprowadzenie do zarządzania systemami
 • Omówienie edycji Windows
 • Zapoznanie z usługą Azure Active Directory
 • Zarządzanie tożsamościami Azure Active Directory.
 1. Rejestracja urządzeń.
 • Zarządzaj uwierzytelnianiem urządzenia
 • Rejestracja urządzeń za pomocą programu Microsoft Configuration Manager
 • Rejestracja urządzeń w usłudze Microsoft Intune.
 1. Konfiguracja profili dla użytkowników i urządzeń.
 • Profile urządzeń
 • Nadzór profili urządzeń
 • Utrzymanie profili użytkowników.
 1. Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie aplikacjami mobilnymi
 • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji
 • Administracja aplikacjami Endpoint.
 1. Zarządzanie uwierzytelnianiem i zgodnością
 • Ochrona tożsamości w Azure Active Directory
 • Konfiguracja dostępu warunkowego
 •  Implementacja zgodności urządzeń
 • Raporty zgodności i inwentaryzacji.
 1. Zarządzanie zabezpieczeniami endpoint
 • Wdrażanie ochrony danych na urządzeniach
 • Zarządzanie usługą Microsoft Defender for Endpoint
 • Zarządzanie usługą Microsoft Defender na kliencie Windows
 • Zarządzanie usługą Microsoft Defender for Cloud Apps.
 1. Dystrybucja przy użyciu narzędzi lokalnych
 • Ocena gotowości wdrożenia
 • Wdrażanie przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit
 • Dystrybucja przy wykorzystaniu Microsoft Configuration Manager.
 1. Dystrybucja przy użyciu narzędzi opartych na chmurze
 • Dystrybucja przy wykorzystaniu Windows Autopilot
 • Dynamiczne metody wdrażania
 • Planowanie przejścia na nowoczesne zarządzanie za pomocą endpoint
 • Zarządzanie Windows 365
 • Zarządzanie Azure virtual desktop