Pobierz kartę szkolenia

Bezpieczeństwo danych w chmurze

kod szkolenia: PFK CC / Std

Pakiety e-learning

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  6h|  02.09
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i menedżerów firm świadczących usługi drogą elektroniczną, przetwarzających dane, w tym dane osobowe w systemach informatycznych lub Internecie, a także firm świadczących usługi lub korzystających z usług chmury obliczeniowej (cloud computing).

 • Wiedza, na temat zabezpieczania danych w chmurze, przetwarzanych w obrębie własnego przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Wdrożenie informacji uzyskanych na szkoleniu, umożliwi odpowiednie działania w zgodzie ze stanowiskiem UODO.
 • Wiedza, w jaki sposób chronić przed konkurencją, wrażliwe informacje i dane przetwarzane w cloud.
 • Praktyczna wiedza dotycząca ochrony danych osobowych przechowywanych  w chmurze, danych pozyskanych w codziennej pracy i czynnościach firmy, w szczególności na urządzeniach elektronicznych,

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania, ważna jest ogólna orientacja w tematyce. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Pojęcie cloud computing (chmury obliczeniowej) z perspektywy technicznej i biznesowej (uporządkowanie głównych pojęć)
  • Outsourcing, wirtualizacja, przetwarzanie danych
  • IaaS, PaaS, SaaS
  • Chmura publiczna, prywatna, mieszana
 2. Pojęcie chmury obliczeniowej z perspektywy prawa na świecie, w Europie i w Polsce
  • Próby zdefiniowania chmury, danych i ich przetwarzania w przepisach prawa
  • Formy prawne dla udostępnienia lub wykorzystania usług chmury lub danych (rodzaje umów)
  • Stan prawny w Polsce, tendencje i planowane zmiany 
  • Problem  jurysdykcji i prawa właściwego
  • Cloud computing z perspektywy prawa autorskiego, karnego i podatkowego
 3. Ochrona danych osobowych w chmurze
  • Pojęcie danych osobowych, przetwarzania danych osobowych (w tm danych wrażliwych), administratora danych, administratora bezpieczeństwa informacji
  • Specyfika przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, Internecie, chmurze
  • Umowy o powierzenie
  • Kompetencje UODO, charakter postępowania kontrolnego, możliwe decyzje UODO, jako organu oraz omówienie konsekwencji dla administratora ochrony danych osobowych
 4. Ochrona innych danych w chmurze a tajemnica przedsiębiorstwa
  • Dane będące przedmiotem tajemnicy bankowej, finansowej, telekomunikacyjnej, lekarskiej
  • Tajemnica państwowa i służbowa oraz problematyka B2G i G2B w chmurze
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a cloud computing
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Pojęcie usługi świadczonej drogą elektroniczną i usługodawcy
  • Zwykły przekaz (mere conduit), caching, hosting, prowadzenie portali i inne
  • Umowy na usługi świadczone drogą elektroniczną, gwarancje jakości usług, SLA
  • Odpowiedzialność usługodawców, użytkowników
  • Stosunek ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do ustawy o ochronie danych osobowych
 6. Ochrona konsumenta w chmurze
  • Niedozwolone klauzule umowne
  • Obowiązki informacyjne, projekt blue-button