Pobierz kartę szkolenia

Civil 3D kurs podstawowy

kod szkolenia: AutoCAD / CIVIL 3D K

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie Civil 3D. Program pomaga pracownikom sektora inżynierii lądowej i wodnej oraz geodetom w skutecznym tworzeniu i realizacji projektów transportowych, lądowych i środowiskowych. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami.

 • Opanowanie praktycznej obsługi programu Civil 3D
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (Certificate of Completion)

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows oraz podstaw pracy z programem AutoCAD.

polski

1. Interfejs programu

2. Punkty

 • import punktów z pliku tekstowego
 • zmiana sposobu wyświetlania punktów w rysunku
 • edycja grupy punktów
 • tworzenie nowej grupy punktów
 • ręczne dodawanie punktów do rysunku
 • edycja punktów

3. Tworzenie powierzchni

 • tworzenie powierzchni terenu na podstawie zaimportowanych punktów
 • zmiana sposobu wyświetlania powierzchni w rysunku
 • linie nieciągłości, dodawanie linii nieciągłości
 • obwiednia

4. Analizy na podstawie modelu powierzchni 3D

 • wektory spadków, zlewiska, spływ wody i zlewnie

5. Obliczanie objętości

 • obliczanie objętości złożonej
 • obliczanie objętości ograniczonej

6. Powierzchnia objętościowa

7. Tworzenie powierzchni z wykorzystaniem płaskiej mapy

 • przenoszenie tekstów na rzędne etykiet
 • przenoszenie bloków na rzędne atrybutów

8. Palety narzędzi

 • tworzenie nowej palety narzędzi, kopiowanie palety narzędzi, zapisanie palety narzędzi, odczytanie palety narzędzi

9. Linie trasowania

 • tworzenie linii trasowania
 • modyfikacja linii trasowania
 • opisywanie linii trasowania

10. Profile

 • tworzenie profilu terenu
 • tworzenie niwelety drogi
 • opisywanie profilu
 • modyfikacja niwelety – dodawanie łuków pionowych

11. Modelowanie korytarza drogowego

 • tworzenie przekroju normalnego
 • tworzenie korytarza drogowego
 • tworzenie powierzchni korytarza

12. Obliczenia robót ziemnych i materiałów

 • tworzenie linii próbkowania
 • definicja materiałów do obliczeń
 • tabele

13. Widoki przekrojów

14. Generowanie arkuszy

15. Dynamiczne zmiany projektu

16. Projektowanie powierzchniowe

 • modelowanie powierzchni parkingu
 • modelowanie skarp do terenu
 • obliczenia robót ziemnych
 • zbiorniki retencyjne, rowy melioracyjne

17. Projektowanie sieci

 • listy części i zasady
 • tworzenie sieci rurociągów
 • edycja profilu sieci
 • detekcja kolizji

18. Podstawowe zagadnienia z zakresu AutoCAD Map 3D

 • zestawy rysunków
 • zapytania proste i złożone
 • dane opisowe
 • import danych z różnych formatów (dgn, shp)