Pobierz kartę szkolenia

First Time Manager: Budowanie autorytetu i przywództwo w zespole

kod szkolenia: HR-PM-P / Przywództwo

Pakiety e-learning

Siła lidera to nie tylko prestiżowy tytuł i pozycja w firmie, ważne a może nawet dla zespołu ważniejsze, jest to - kim jest lider jako człowiek? – jak inspiruje, motywuje i na co dzień wspiera zespół w różnych sytuacjach.

Autorytet menedżera to jeden z ważnych elementów wspierających efektywne zarządzanie zespołem. Co zrobić, by w oczach innych być przykładem, wzorem, od którego chce się czerpać wiedzę i sposób pracy?

Budowanie autorytetu  to proces nieustannego rozwoju, czerpania inspiracji a także poszukiwania sposobu (eksperymentowania), na coraz lepsze wykorzystanie potencjału własnego i swojego zespołu.

Szkolenie pozwala menedżerowi zrozumieć istotę tego zagadnienia, rozpoznać własny styl przywództwa, oraz zastosować odpowiednie zmiany, które wzmocnią jego autorytet. 

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  04.09 05.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  25.11 26.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane jest do menedżerów zespołów, kierowników działów, liderów.

Po zajęciach uczestnik:

 • Potrafi świadomie budować swoje umiejętności liderskie oraz wizerunek w oczach pracowników
 • Potrafi unikać typowych błędów popełnianych przez menedżerów w zakresie przewodzenia pracownikom
 • Jest świadomy swojego stylu przywództwa i potrafi dostosować go do dynamicznie zmieniających się okoliczności biznesowych
 • Zna te elementy swojej osobowości, które mogą być fundamentem budowania wizerunku autentycznego i charyzmatycznego lidera
 • Jest świadom wpływu swoich nawyków i schematów działania na motywację i zaangażowanie współpracowników
 • Potrafi dopasować swój styl komunikacji do podwładnych w sposób pozwalający na autentyczne porozumienie

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1.Menedżerowie i liderzy

 • Autorytet nieformalny w formalnym przywództwie. 
 • Kiedy i dla kogo osoba staje się autorytetem?
 • Dlaczego jedni menedżerowie postrzegani są jako liderzy i cieszą się szacunkiem, a inni nie?
 • Z jakich wzorców warto brać przykład?

2.Budowanie autorytetu lidera

 • Czynniki budujące autorytet lidera
 • Czynniki podważające autorytet lidera
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku i pozycji lidera w grupie
 • Czym charakteryzują się wybitni liderzy?
 • Błędy popełniane przez menedżerów podczas rozpoczynania pracy z nowym zespołem
 • Odważny lider? Co oznacza odwaga menedżerska?

3. Mój styl jako lidera zespołu

 • Wskazanie silnych stron w zakresie budowania leadershipu w obszarze zarządzania zespołem
 • Identyfikowanie cech swojej osobowości
 • Tworzenie mapy talentów w swoim zespole – w jaki sposób elementy mojej osobowości mogą inspirować innych, pozytywnie motywować i zachęcać do działania?

4. Przywództwo w zmieniającym się otoczeniu

 • Model przywództwa sytuacyjnego (podejście „jednominutowego menedżera” wg K. Blancharda)
 • Styl przywództwa, a poziom gotowości pracowników do realizacji celów
 • Przywództwo w sytuacjach zmiany oraz zawirowań rynkowych
 • Zastosowanie modelu przywództwa sytuacyjnego w pracy z zespołem

5. Odpowiedzialność menedżera

 • Komunikaty motywujące i demotywujące – sztuka bycia autorytetem we właśiciwym motywowaniu
 • Zakres odpowiedzialności i zadań, jakie wyznacza menedżerowi jego zespół
 • Oczekiwania i potrzeby zespołu w relacji z menedżerem
 • Wzorcowo udzielona informacja zwrtona 

6. Autorytet lidera i wywieranie wpływu

 • Kręgi wpływu lidera i skuteczne zarządzanie wpływami
 • Expose szefa – narzędzie budowania autorytetu i modelowania zachowań pracowników
 • Cechy osobowości, a expose szefa – wykorzystanie swoich atutów w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego menedżera

7. Podsumowanie warsztatu

 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy