Pobierz kartę szkolenia

Bezpieczeństwo systemów w domenie Active Directory Windows Server 2022 w połączeniu z Windows 11

kod szkolenia: Security MS_2022 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie

Dyrektywa NIS2

Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za implementowanie

polityki bezpieczeństwa w środowisku opartym o Microsoft Windows Server 2022 chcących poszerzyć

swoją wiedzę w zakresie zabezpieczenia serwerów i stacji roboczych.

Nabycie przez Uczestnika umiejętności z zakresu zabezpieczania dostępu do danych i usług w środowisku opartym o system Windows Server 2022. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zabezpieczania dostępu do danych i usług w środowisku opartym o system Windows Server 2022, wie na czym polega zabezpieczanie ról serwerowych, rozumie zasady konfiguracji PKI i bezpiecznego dostępu do środowiska, wie jak i potrafi właściwie zabezpieczyć dane, zna metody dystrybucji i zarządzania certyfikatami, potrafi korzystać z narzędzi do kontroli poufności w Windows 10. Uczestnik potrafi prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Uczestnik zdobył kompetencje, dzięki którym jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.

Wiedza z zakresu administrowania usługami serwera MS Windows Server 2012/2016/2022, usługami Active Directory, stacjami roboczymi, podstawy wiedzy związanej z bezpieczeństwem systemów lub ukończone szkolenie:

MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012

MS 20740 – Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

 

 

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • Wykład + warsztaty.
 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów Microsoft
 • Definicje zagrożeń
 • Definicje ataków
 1. Planowanie i konfigurowanie strategii autoryzacji i uwierzytelniania
 • Komponenty modelu uwierzytelniania
 • Planowanie i wdrażanie strategii uwierzytelniania
 • Konta użytkowników, komputerów i grup
 1. Zabezpieczanie serwerów Windows Server 2022
 • Kontrolery domen
 • RODC
 • PowerShell for JIT Administration
 • Szablony zabezpieczeń
 • Microsoft Security Compliance Toolkit
 • Serwery DNS
 • Serwery DHCP
 • BitLocker
 • EFS
 • Hyper-V
 • Serwery plików i wydruku
 1. Instalacja, konfigurowanie i zarządzanie urzędem certyfikacji (Certification Authority)
 • Przegląd PKI
 • Wprowadzenie do urzędów certyfikatów
 • Instalacja CA
 • Zarządzanie urzędem certyfikatów
 1. Konfiguracja, dostarczanie i zarządzanie certyfikatami
 • Przegląd certyfikatów
 • Zatwierdzanie certyfikatów
 • Szablony certyfikatów
 • Wdrażanie archiwizacji kluczy
 1. Bezpieczna transmisja danych
 • Zabezpieczenie transmisji w usłudze IIS przy wykorzystaniu SSL
 • Wprowadzenie do IPSec
 • Planowanie i wdrażanie bezpiecznej transmisji danych z użyciem IPSec
 1. Zabezpieczanie zdalnego dostępu
 • Połączenia VPN
 • Konfiguracja NPS (RADIUS)
 • Połączenia Direct Access
 • Web Application Proxy
 • Bezpieczne połączenia RDP – konfiguracja TS Gateway
 1. Wdrażanie WSUS
 • Instalacja Windows Server Update Services
 • Zarządzanie infrastrukturą WSUS
 1. Bezpieczeństwo stacji roboczej Windows 11
 • Konfiguracja środowiska przy wykorzystaniu polityk grupowych
 • Windows Defender Security Center
 • Kontrola uruchamianych aplikacji AppLocker
 1. Sposoby ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • funkcje zabezpieczeń stosowane w systemie Windows 11
 • konsola Centrum Akcji
 • bezpieczny rozruch (Secure Boot)
 • mechanizm User Account Control
 • oprogramowanie Windows Defender
 • zapora systemu Windows 11
 • ograniczanie dostępu do aplikacji – AppLocker
 • odświeżanie i przywracanie komputera do stanu pierwotnego