Pobierz kartę szkolenia

AutoCAD kurs zaawansowany

kod szkolenia: AutoCAD / CAD Z K

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Kurs przeznaczony dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania w AutoCAD. Podzielony jest na dwie części: pierwsza – poświęcona przygotowaniu środowiska projektowego pod konkretne potrzeby projektanta (modyfikacja interfejsu graficznego, zaawansowane ustawienia konfiguracyjne), druga – poświęcona projektowaniu w przestrzeni 3D. Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami.

 • Opanowanie praktycznej obsługi programu AutoCAD na poziomie zaawansowanym
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (Certificate of Completion)

Wiedza z zakresu podstaw pracy z programem AutoCAD.polski

polski

1. Adaptowanie interfejsu użytkownika:

 • tworzenie pasków narzędziowych
 • tworzenie szablonów
 • definiowanie własnych rodzajów linii i wzorów kreskowania
 • tworzenie makr
 • tworzenie profilu użytkownika
 • praca na dużych rysunkach (szybki wybór)

2. Zaawansowane możliwości programu:

 • bloki z atrybutami, wyciągi z atrybutów
 • Grupy
 • pliki rastrowe
 • przestrzeń papier/model
 • odnośniki zewnętrzne
 • Design Center (zarządzanie środowiskiem)
 • multilinia – tworzenie i edycja
 • style i arkusze wydruku

3. Projektowanie zespołowe.

4. Modelowanie bryłowe:

 • elementy bryłowe (prymitywy) – sfera, kostka, walec, stożek, klin
 • tworzenie brył obrotowych
 • tworzenie graniastosłupów
 • edycja brył (suma, różnica, część wspólna, zaokrąglanie krawędzi, obracanie itp.)
 • zmiana cech brył
 • rozkładanie bryły złożonej na obiekty podstawowe
 • definiowanie punktów obserwacji.

5. Prezentacja modeli 3D:

 • widok siatkowy i krawędziowy
 • dynamiczny obrót – 3D Orbit
 • przekroje brył
 • cieniowanie i ukrywanie linii niewidocznych