Pobierz kartę szkolenia

Aspekty prawne w IT – licencjonowanie

kod szkolenia: PFK LIC.IT / Std

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, twórców oprogramowania oraz baz danych, osób odpowiedzialnych za zakup oprogramowania.

 

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe pojęcia związane z prawami autorskimi do oprogramowania, pozna zasady konstruowania umów licencyjnych oraz dowie się, jakie są konsekwencje korzystania z nielegalnego oprogramowania. Uzyska informacje, w jakim zakresie dopuszczalne jest modyfikowanie oprogramowania.

 

Podstawowa wiedza z zakresu dotyczącego IT, oprogramowania.

Jako uzupełnienie rekomendujemy szkolenia na poziomie zaawansowanym z zakresu umów IT

Metoda szkolenia: warsztat z omówieniem praktycznych przykładów oraz doświadczeń uczestników.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

 1. Podstawowe zasady i pojęcia prawa autorskiego
  • Utwór
  • Autor, współautor
  • Licencja
  • Prawa do utworu
  • Udzielenie licencji, przeniesienie praw autorskich
  • Prawa zależne
  • Uprawnienia do utworów stworzonych przez pracowników
 2. Zasady udzielania licencji
  • Czas trwania
  • Zakres terytorialny i czasowy
  • Wyłączność
  • Przenaszalność
  • Rodzaje licencji
 3. Rodzaje licencji na oprogramowanie
  • Licencje open source
  • Licencje SaaS
 4. Elementy umowy licencyjnej
 5. Zasady modyfikowania oprogramowania
 6. Sankcje związane z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania