Pobierz kartę szkolenia

Analiza danych w Pythonie – poziom średniozaawansowany

kod szkolenia: PYTH_ANALIZA_ZAAW / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Szkolenie:Analiza danych w Pythonie – poziom średniozaawansowany
training assurance
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  19.09 20.09
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  30.10 31.10
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  28.11 29.11
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  19.12 20.12
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
2 100,00 PLN 2 583,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać techniki analizy danych z wykorzystaniem języka Python na poziomie średniozaawansowanym.

Szkolenie stanowi kontynuację kursu „Analiza danych w Pythonie – poziom podstawowy”. Uczestnicy rozwiną dalsze umiejętności wizualizacji danych z użyciem pakietu Seaborn oraz zaznajomią się z narzędziem do interaktywnej wizualizacji danych – pakietem Bokeh. Poznają podstawy prawdopodobieństwa, statystyki oraz wnioskowania statystycznego. Kursanci nauczą się przeprowadzać symulacje losowe oraz testować hipotezy pozwalające określić, czy występujące w populacjach różnice są istotne statystycznie.

Znajomość podstaw języka Python oraz pakietów NumPy, pandas i Matplotlib.

 • Szkolenie: polski
 1. Zaawansowana wizualizacja danych

  • Seaborn

   • Heatmap
   • Pair plot
   • Swarm plot
   • Box plot
  • Bokeh

   • Interaktywna wizualizacja
   • Konfiguracja wyglądu
   • Wykres liniowy
   • Wykres rozrzutu
   • Suwaki i przyciski
 2. Podstawy prawdopodobieństwa i statystyki

  • Prawdopodobieństwo
  • Korelacja danych
  • Rozkład ciągły i dyskretny
  • Gęstość prawdopodobieństwa
  • Funkcja masy prawdopodobieństwa
  • Rozkład standardowy
  • Centralne twierdzenie graniczne
  • Reguła 3 sigm
 3. Wnioskowanie statystyczne

  • Liczby pseudolosowe
  • Symulacje losowe
  • p-value
  • Estymacja punktowa
  • Estymacja przedziałowa
  • Bootstrapowy przedział ufności
  • Metoda Monte-Carlo
  • Testowanie hipotez
  • Test równości średnich
  • Test równości proporcji
  • Test normalności rozkładu