TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Java...

Akademia Java

Akademia Java

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę jako programista JAVA.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Kurs ma na celu przekazać spójną i kompletną wiedzę z zakresu programowania oraz  przygotować do pełnienia roli młodszego programisty Java. Jest przeznaczony dla grup zamkniętych. Może być adaptowany w zakresie tematów i wykorzystywanych narzędzi pod konkretne potrzeby organizacji celem uzupełnienia kompetencji technicznych oraz umiejętność pracy w zespole, u pracowników nowych lub przekwalifikowywanych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Uczestnicy powinni swobodnie posługiwać się komputerem, znać podstawy matematyki i logiki.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do technologii Java
  • Krótka historia języka
  • Dystrybucje Javy
  • Pojęcie wirtualnej maszyny Javy
  • Wersje Javy
  • Instalacja środowiska
  • Założenia projektowe
  • Etapy rozwoju aplikacji
  • Kompilacja
  • Uruchomienie
  • Błędy
  • Dokumentacja
 2. Zasady budowania aplikacji w Javie
  • Cechy środowisk zintegrowanych
  • Podstawy Eclipse
  • Eclipse i Java
  • Architektura Eclipse
  • Widoki i perspektywy
  • Pierwszy program
  • Quick Fix
  • Konfiguracja IDE
 3. Proste obiekty i typy danych
  • Typy proste
  • Konwersje typów: promocja i rzutowanie
  • Dokładność reprezentacji wartości zmiennoprzecinkowych
  • Typy referencyjne
  • Pojęcie stosu i sterty
  • Przykłady klas: String i Enum
  • Budowa klasy: atrybuty, konstruktory, metody
  • Elementy statyczne i instancyjne
  • Bloki danych
  • Deklaracja pakietów
  • Importy zwykłe i statyczne
  • Przekazywanie danych poprzez parametry
 4. Podstawy składni języka
  • Identyfikatory
  • Konwencje nazewnicze
  • Operatory
  • Precyzja obliczeń
  • Użycie klas BigInteger i BigDecimal
  • Instrukcje sterujące przepływem
  • Kod nieosiągalny i martwy
  • Tablice
 5. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego, cz.1
  • Modelowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty
  • Zwartość i sprzężenie
  • Abstrakcja danych
  • Hermetyzacja
  • Dziedziczenie
  • Modyfikatory dostępu
  • Struktura projektu
  • Organizacja klas w pakiety.
 6. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego, cz.2
  • Polimorfizm
  • Tworzenie obiektów
  • Wybrane metody klasy Object
  • Przedefiniowywanie metod
  • Elementy finalne
  • Przeciążanie metod i konstruktorów
  • Klasy abstrakcyjne, przeznaczenie, możliwości
  • Interfejsy, różnice i podobieństwa do klas abstrakcyjnych
  • Interfejsy znacznikowe
  • Metody z implementacją domyślną
  • Podział aplikacji na warstwy
  • Luźne powiązania
  • Adnotacje
  • Tworzenie projektów przy użyciu narzędzia Ant
  • jak działa Ant?
  • tworzenie archiwum JAR
  • konfiguracja Anta w ramach Eclipse
  • obsługa błędów w skryptach.
  • Programowanie interfejsu użytkownika - od apletów po Swing
  • aplikacje AWT
  • aplikacje Swing
  • instalacja wtyczki Eclipse
  • wtyczka V4ALL.
 7. Biblioteka SWT
  • graficzny interfejs użytkownika w Javie
  • SWT - pierwszy przykład
  • obsługa zdarzeń
  • menedżerzy układu
  • listy
  • edytor V4ALL i SWT
  • menu
  • listwy narzędziowe
  • suwaki
  • drzewa
  • okna dialogowe
  • korzystanie z Internet Explorera w ramach okna SWT
 8. Wprowadzenie do wzorców projektowych
  • zasada pojedynczej odpowiedzialności (Single-Responsibility Principle)
  • zasada otwarte-zamknięte (Open-Close Principle)
  • zasada podstawiania
  • zasada odwracania zależności
  • segregacja interfejsów.
 9. Wzorce kreacyjne:
  • budowniczy (obiektowy)
  • fabryka abstrakcyjna (obiektowy)
  • metoda wytwórcza (klasowy)
  • prototyp (obiektowy)
  • singleton (obiektowy)
 10. Wzorce strukturalne:
  • adapter (klasowy oraz obiektowy)
  • dekorator (obiektowy)
  • fasada (obiektowy)
  • kompozyt (obiektowy)
  • most (obiektowy)
  • pełnomocnik (obiektowy)
  • pyłek (obiektowy)
 11. Wzorce czynnościowe:
  • interpreter (klasowy)
  • iterator (obiektowy)
  • łańcuch zobowiązań (obiektowy)
  • mediator (obiektowy)
  • metoda szablonowa (klasowy)
  • obserwator (obiektowy)
  • odwiedzający (obiektowy)
  • pamiątka (obiektowy)
  • polecenie (obiektowy)
  • stan (obiektowy)
  • strategia (obiektowy)
  • zabór Zasobu Jest Inicjalizacją (obiektowy).
 12. Wprowadzenie do wyrażeń lambda
  • Klasy wewnętrzne i anonimowe
  • Pojęcie interfejsu funkcyjnego
  • Składnia wyrażeń lambda
  • Elementy efektywnie finalne
  • Podstawowe interfejsy funkcyjne
  • Referencje do metod i konstruktorów
 13. Obsługa błędów i wyjątków
  • Pojęcie wyjątku
  • Hierarchia wyjątków
  • Wyjątki kontrolowane i niekontrolowane
  • Struktura bloku chronionego
  • Zasady obsługi wyjątków
  • Propagacja wyjątków
  • Wyjątki nieobsłużone, stos wywołań
  • Tworzenie własnych klas wyjątków
 14. Obsługa daty i czasu w Javie
 15. Kolekcje
  • Porównanie zastosowań tablic i kolekcji
  • Framework kolekcji
  • Przegląd implementacji
  • Wrappery dla typów prostych
  • Typy generyczne
  • Wnioskowanie typów
  • Sortowanie kolekcji
  • Inne operacje na kolekcjach.
 16. Komunikacja z bazami danych
  • Użycie JDBC
  • Konfiguracja połączenia
  • Tworzenie kwerend
  • Odbieranie danych
  • Aktualizacja danych
  • Wzorzec DAO
  • Prosty przykład komunikacji z bazą za pomocą JPA
 17. Składnia języka XML
  • Wprowadzenie do języka XML (podstawy języka, wady i zalety XML).
  • Składnia XML (tworzenie poprawnych dokumentów XML, reguły nazw XML).
  • Drzewo elementów w dokumentach XML (metoda DOM i SAX).
  • Przestrzenie nazw XML (deklaracja przestrzeni nazw, domyślna przestrzeń nazw).
 18. Mapowanie obiektowo-relacyjne
  • Encje vs. Komponenty
  • Tożsamość i równość obiektów trwałych
  • Mapowanie klas encji (XML, adnotacje)
  • Klucze główne i strategie ich generowania
  • Mapowanie relacji
  • Odwzorowywanie relacji dziedziczenia Transakcje i kontrola dostępu do danych
  • Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
  • Transakcje - definicja i konfiguracja (deklaratywnie, programowo)
  • Standard Java Transaction API
  • Kontrola współbieżnego dostępu poprzez blokady Praca z obiektami trwałymi
  • Zarządzanie encjami w kontekście konwersacji
  • Kaskadowa propagacja wykonywanych operacji
  • Optymalizacja ładowania danych i użycie pamięci cache
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące Wykonywanie zapytań
  • Przygotowywanie i uruchamianie zapytań
  • Zapytania nazwane
  • Język JPA QL / HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
  • Relacje i złączenia
  • Criteria API
  • Zapytania natywne
  • Filtrowanie i cachowanie wyników
 19. Usługi sieciowe
  • Protokół SOAP
  • Dokumenty WSDL
  • Budowa usług sieciowych z JAX-WS API
  • Budowa usług typu REST z JAX-RS API
  • Konsumowanie usług
 20. Wstrzykiwanie zależności (CDI)
  • Standard JSR-299 (Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform)
  • Beany zarządzane
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Zasięgi i konteksty
  • Producenci
  • Interceptory
  • Dekoratory
  • Zdarzenia
  • Alternatywy
 21. Refaktoryzacja kodu
  • zmiana struktury programu w celu poprawy jakości kodu
  • wybrane aspekty refaktoryzacji kodu
  • zmiana nazwy zmiennej
  • zmiana nazwy metody
  • zmiana nazwy klasy
  • wydzielenie metody
  • wydzielenie zmiennej
  • odzwierciedlenie kroków algorytmu
  • kierunek wprowadzania wzorców
  • refaktoryzacja kodu z wykorzystaniem wzorców projektowych.
 22. Testy jednostkowe
  • definicja
  • biblioteka junit
  • zaawansowane aspekty testowania (fixtures, doubles, mocks)
  • kontrola pokrycia testów
  • automatyzacja
  • rozszerzania jUnit
  • wzorce związane testowaniem
 23. Praca zespołowa
  • jak działają systemy kontroli wersji?
  • praca z systemem SVN
  • praca z systemem GIT
  • praca z systemem JIRA
 24. Maven
  • proces budowania
  • POM
  • wtyczki
  • generowanie raportów
  • Maven a Ant


Kod szkolenia AJAVA / Akademia
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Akademia Java (AJAVA / Akademia)
Cena netto
7750.00 PLN
+ vat (9532.5 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 15 dni (ilość godzin: 105)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic