Wspólnie z uczelniami wyższymi tworzymy nowe kierunki studiów podyplomowych, które wypełniają przestrzeń, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni.

Kierunki te wyróżnia połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową

Zarządzanie projektami

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Manager Projektu

- w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU


- w WSPiA w Lublinie

Ideą studiów jest zapewnienie kompleksowej edukacji w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania - czyli zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacji. Dostarczają rozległej wiedzy na temat różnych metodyk i standardów zarządzania projektami, która pozwoli na dojrzały wybór i rekomendację właściwego dla danej organizacji podejścia zarządczego, a także wdrożenie nowych rozwiązań.

dla kogo?

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • członków kadry zarządzającej,
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZDOBYCIA CERTYFIKATÓW:

 • Zarządzanie Projektem – Menager Projektu w WSBiA w Gdyni: PMP®, PRINCE2®, Management of Value®, MSP®, AgilePM, Change Management.
 • Certyfikowany kierownik Projektu w WSPiA w Lublinie: PMP®, PRINCE2®, AgilePM.

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY STUDIÓW:

Zarządzanie IT

STUDIA PODYPLOMOWE

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych podejść zarządzania IT w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy: ITIL i PRINCE2®. Przygotowują do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Professional Scrum Master oraz AgilePM™ Program kierunku uwzględnia możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie w IT

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dla kogo?
STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
 • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
 • pracowników organizacji IT
 • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w oparciu o praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
 • osób, które pragną podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Biznes

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe Trener Biznesu i Facylitator Grup, to odpowiedź na zapotrzebowanie
rynku na nowoczesnych i profesjonalnych trenerów i facylitatorow.

Studia umożliwiają poznanie mechanizmów i metodyk prowadzenia szkoleń. Dostarczają wiedzy i umiejętności pozwalających stać się
skutecznym facylitatorem, potrafiącym działać w różnych sytuacjach na sali szkoleniowej.
Zapoznają z narzędziami i technikami, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności,
rozwiązywać problemy i znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania.

Program studiów obejmuje międzynarodowy egzamin Facylitatora na poziomie Foundation.

TRENER BIZNESU I FACYLIATOR GRUP

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
 • pracowników organizacji IT
 • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w oparciu o praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
 • osób, które pragną podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW:

Analiza biznesowa

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia roli analityka biznesowego w projektach informatycznych. Zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi na każdym etapie procesu analizy biznesowej – od zbierania, analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązania aż po wsparcie zespołu programistycznego przy wytwarzaniu i testowaniu systemu - niezależnie od metodyki prowadzenia projektu IT. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy i najlepsze praktyki zawarte w glosariuszu Business Analysts Body Of Knowledge (BABOK) opracowanym przez IIBA.

Uczestnicy mogą przystąpić do certyfikacji:
OMG BMPN 2 Foundamentals, OMG UML 2 Foundamentals, IREB, Archimate 3.0, ECBA - Entry Certificate in Business Analysis, Togaf 9.1.

Analiza Biznesowa

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w obszarze IT lub ekonomii,
 • kierowników projektów i zespołów projektowych
 • wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w projektach IT lub wiążą swoją karierę zawodową z tą dziedziną

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Kontakt

Osoby zainteresowane studiami MBA i podyplomowymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Wioletta Małecka
Telefon: +48 601 558 814
E-mail: wioletta.malecka@altkom.pl

ORGANIZATORZY STUDIÓW

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź