Szkolenia autoryzowane dla specjalistów w dziedzinie ochrony i przetwarzania danych.

Wybierz ścieżkę

VMware Data Center Virtualization to ścieżka na której uczestnicy zapoznają się z instalacją oraz zarządzaniem środowiskami VMware vSphere w warunkach produkcyjnych. VMware vSphere jest najpopularniejszą na świecie platformą wirtualizacji serwerów.

Poziom ścieżki EntryProfessionalAdvanced ProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VMware vSphere Foundations Exam
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCP-DCV Exam
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCAP-DCV Design Exam
O certyfikację VCDX-DCV można ubiegać się po minimum 12 miesiącach używania oprogramowania.

VMware Network Virtualization to ścieżka, na której uczestnicy zapoznają się z projektowaniem, implementacją oraz zarządzaniem środowisk VMware NSX. Produkt VMware NSX to kompletna platforma sieciowa L2-L7, zapewniająca usługi oraz bezpieczeństwo sieciowe.

Poziom ścieżki EntryProfessionalAdvanced ProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VMware vSpehere Foundations Exam
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCP-NV Exam.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCAP-NV Deploy Exam
O certyfikację VCDX-NV można ubiegać się po minimum 12 miesiącach używania oprogramowania.

VMware Cloud Management and Automation to ścieżka na której uczestnicy zapoznają się z instalacją, konfiguracją oraz optymalizacją VMware vRealize w rozwiązaniach cloud’owych. VMware vRealize® Automation™ jest hybrydową platformą do automatyzacji w chmurze, obsługującą wiele technologii od różnych dostawców. Umożliwia poprawienie efektywności, elastyczności i produktywności przez szybkie automatyzowanie złożonych procesów.

Poziom ścieżki EntryProfessionalAdvanced ProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VMware vSphere Foundations Exam
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin VCP-CMA Exam.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCAP-CMA Deploy Exam
O certyfikację VCDX-CMA można ubiegać się po minimum 12 miesiącach używania oprogramowania.

VMware Desktop and Mobility to ścieżka na której uczestnicy zapoznają się z instalacją oraz zarządzaniem środowiskami VMware Horizon View osadzonymi na VMware vSphere. Firmy i instytucje wdrażające wirtualizację desktopów i aplikacji najczęściej wybierają VMware Horizon jak platformę VDI. .

Poziom ścieżki EntryProfessionalAdvanced ProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VMware vSphere Foundations Exam
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: VCP-DTM Exam.
W celu uzyskania certyfikatów należy zdać egzaminy: VCAP-DTM Deploy Exam (szkolenie VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization) VCAP-DTM Design Exam (szkolenie VMware Horizon 7: Design Workshop)
O certyfikację VCDX-DTM można ubiegać się po minimum 12 miesiącach używania oprogramowania.