Udostępnij!
 • PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Swirl logo jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
 • P3M3® jest znakiem handlowym należacym do AXELOS Limited.
 • M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • P3O® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MoP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MoV® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Limited.
 • The APMG-International Change Management i Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Limited.
 • AgilePgM™ is a trade mark of the DSDM Consortium. ©Dynamic Systems Development Method Limited 2014. The APMG International Swirl AgilePgM Device is a trade mark of APM Group Ltd.
 • The PMI Registered Education Provider logo jest znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • PMP, CAPM i PMBOK są zastrzeżonymi znakami Project Management Institute, Inc.
 • Logo IBM oraz symbol IBM Member Business Partner są znakami towarowymi firmy International Business Machines, zarejestrowanymi w wielu krajach.