Blog: Systemy microsoft

Zalety szkoleń Microsoft w nowoczesnym środowisku edukacyjnym

Zalety szkoleń Microsoft w nowoczesnym środowisku edukacyjnym
  • 784 views

Wśród globalnych dostawców technologii trudno dziś znaleźć takich, którzy nie dostarczaliby autoryzowanych przez siebie szkoleń. Jednak mimo dynamicznego rozwoju technologii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nawet oni, niewiele zmienili w dotychczasowej formie szkoleń stacjonarnych.

Udostępnij!

Zmiany

Analizując temat usług edukacyjnych największych dostawców IT, należy jednak wspomnieć o pewnych zmianach jakościowych w szkoleniach autoryzowanych. Dotyczą one środowiska laboratoryjnego, które dzięki rozwojowi wirtualizacji stało się powtarzalne i stabilne a także materiałów szkoleniowych, gdzie tradycyjne materiały drukowane wypierane są przez formy elektroniczne.

Kierunki rozwoju

Wśród czynników wpływających na kształt obecnej edukacji IT, a w szczególności związanych z zapewnieniem wygodnego i szybkiego dostępu do wiedzy oraz specjalistów z danej dziedziny, istotną rolę odgrywa  m.in. popularność i masowość wykorzystania urządzeń mobilnych oraz zmiana oczekiwań użytkowników odnośnie formatów treści edukacyjnych na multimedialne i interaktywne.

Oczekiwania

W efekcie powyższego, odpowiednie przygotowanie trenera i powtarzalne środowisko na sali szkoleniowej to za mało. Słuchacze, którzy w rzeczywistości w różnym stopniu przyswajają wiedzę oraz mają różne preferencje co do tempa i metod uczenia się, oczekują, że firma szkoleniowa weźmie to pod uwagę . Dlatego ważne jest, aby proces szkoleniowy był kompletny – nie zaczynał się i nie kończył na sali szkoleniowej, ale pozwalał w każdym momencie wrócić do treści szkoleniowych oraz kontynuować swój rozwój w tej lub innej dziedzinie. Z tego też między innymi powodu, tak istotny staje się dostęp do ekspertów i specjalistów, bycie z nimi oraz innymi uczestnikami szkolenia w stałym kontakcie także po zakończeniu zajęć  oraz  możliwość  zadawania pytań, ale też dzielenia się własną wiedzą z innymi.

Rozwiązanie

Altkom Akademia od lat pełni rolę lidera innowacji w edukacji dla biznesu. Szkolenia, jakie dziś proponujemy naszym Słuchaczom, stanowią „bilet wstępu” do środowiska edukacyjnego zbudowanego wokół wiedzy. Środowisko to łączy zalety szkolenia stacjonarnego z możliwościami, jakie oferuje technologia. Będą to więc: wirtualne klasy, interaktywne i multimedialne materiały szkoleniowe czy stały kontakt z ekspertami i innymi uczestnikami szkoleń. Dzięki temu zarówno owi eksperci jak i treści szkoleniowe – dostępne są wtedy, kiedy są rzeczywiście potrzebne, zarówno przed szkoleniem, w trakcie i po jego zakończaniu, a więc wtedy kiedy wiedzę ze szkolenia trzeba wykorzystać w codziennej pracy. Co więcej, w przypadku zestandaryzowanych szkoleń autoryzowanych, które z zasady nie pozwalają na elastyczność czy wprowadzanie innych niż w programie szkolenia elementów środowisko edukacyjne okazuje się bezcenne. To właśnie tu, już po zakończeniu intensywnych zajęć stacjonarnych, trener może realizować dodatkowe zadania praktyczne i rozwijać tematy wzbogacające standardowy program szkolenia.

Korzyści

Co dzięki temu zyskuje uczestnik?  Zdecydowanie lepsze przygotowanie do wykorzystania na stanowisku pracy wiedzy ze szkolenia, większą pewność swoich nowych umiejętności i tym samym popełnianie mniejszej ilości błędów. W konsekwencji większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

To, jak to działa, jako pierwsi mogą przekonać się specjaliści Microsoft. Ponieważ wybrane autoryzowane szkolenia z tej technologii prowadzimy już w środowisku edukacyjnym.

A jak to o czym piszę przebiega w czasie, można zobaczyć na poniższym rysunku.

szkolenia microsoft altkom akademia