Blog: Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Ms visual studio | Systemy microsoft | Powershell | Ms visual studio 2

Visual Studio Code jako zaawansowana alternatywa dla PowerShell ISE

Visual Studio Code jako zaawansowana alternatywa dla PowerShell ISE
 • 1 564 views

Wraz z pojawieniem się Windows Server 2012 PowerShell ISE był skokiem jakościowym w porównaniu do swojej wcześniejszej wersji. W chwili obecnej mamy coraz nowsze wersje systemów serwerowych i klienckich, ale PowerShell ISE pozostaje w zasadzie bez zmian.

Udostępnij!

Na wielu blogach, osób związanych z firmą Microsoft, są zamieszczane informacje o braku dalszego aktywnego rozwijania zintegrowanego środowiska skryptowego PowerShell (ISE), co zresztą sami możemy zauważyć. W takiej sytuacji potrzebujemy nowego edytora kodu PowerShell, co oznacza, że powinniśmy się zainteresować bezpłatnym, wieloplatformowym i otwartym kodem Visual Studio Code (VSCode). Dodatkowym bodźcem do zmiany aplikacji może być również to, że każdy może wnieść wkład w bazę kodu VSCode.

W tym  artykule przede wszystkim pokażę jak skonfigurować VSCode, aby zachowywał się w dużej mierze jak ISE.

Proces instalacji

Plik instalacyjny pobieramy ze strony: https://code.visualstudio.com/download

W tym wypadku wybieramy wersję  na system Windows -> System Installer -> 64 bit

Instalacja oprogramowania:

Krok 1 – uruchomienie programu instalacyjnego

Krok 2 – zatwierdzenie licencji

Krok 3 – wybór lokalizacji

Krok 4 – wybór folderu dla menu startowego

Krok 5 – wybór zadań dodatkowych – zaznaczamy wszystkie pola

 

 

Krok 6 – Zatwierdzamy instalację

Krok 7 – Na zakończenie programu instalacyjnego uruchamiamy Visual Studio Code.

Przygotowanie do obsługi środowiska Windows PowerShell

Krok 1 – w lewym panelu wybieramy ikonę „EXTENTIONS”

 

 

Naszym celem jest zainstalowanie następujących rozszerzeń:

 • PowerShell
 • CodeShell
 • vscode-icons
 • Zoom Bar

Wpisujemy „PowerShell”, po wyszukaniu klikamy ikonę „Install”. Tak samo postępujemy w przypadku pozostałych komponentów.

 

Funkcjonalności rozszerzenia PowerShell:

 • Podświetlanie składni
 • Fragmenty kodu
 • IntelliSense dla poleceń cmdlet i innych
 • Analiza oparta na regułach dostarczona przez PowerShell Script Analyzer
 • Przejście do definicji cmdletów i zmiennych
 • Wyszukiwanie referencji poleceń cmdlet i zmiennych
 • Wykrywanie symboli dokumentów i obszarów roboczych
 • Uruchomienie wybranego  kodu (bieżącej linii) PowerShell za pomocą F8
 • Uruchomienie pomocy online dla symbolu pod kursorem, używając Ctrl + F1
 • Debugowanie skryptu lokalnego i podstawowa obsługa konsoli interaktywnej

Funkcjonalności CodeShell:

 • To rozszerzenie działa jak polecenie Otwórz nowe okno wiersza polecenia, z tym że otwiera nowe okno programu PowerShell
  • Korzystając z kombinacji klawiszy CTRL+Shift+P wpisz PowerShell i wyszukaj  polecenie Start PowerShell
  • Instancja PowerShell zostanie uruchomiona przy użyciu domyślnej polityki bezpieczeństwa ExecutionPolicy systemu, jeśli potrzebujesz nieograniczonej powłoki, użyj polecenia Start PowerShell (Unrestricted).

Funkcjonalność rozszerzenia vscode-icons:

 • Umieszcza ikony w kodzie Visual Studio Code.

Funkcjonalność rozszerzenia Zoom Bar

 • Funkcjonalność nie jest związana z PowerShell, ale umożliwia szybkie powiększenie wyświetlanego tekstu zarówno w panelu skryptowym jak też w konsoli

Dostosowanie środowiska do własnych potrzeb – edycja pliku settings.json.

W oknie programu klikamy ikonę Manage -> Settings

 

 

Z Commonly Used klikamy Extensions -> Edit in settings.json.

 

Zawartość pliku nadpisujemy treścią, która jest poniżej i zapisujemy plik.

{ "workbench.iconTheme": "vscode-icons",
"workbench.colorTheme": "PowerShell ISE",
"files.defaultLanguage": "powershell",
"editor.formatOnType": true,
"editor.formatOnPaste": true,
"editor.fontSize": 18,
"powershell.integratedConsole.focusConsoleOnExecute": false,
"window.zoomLevel": 0,
"editor.mouseWheelZoom": true,
"git.ignoreMissingGitWarning": true,
"vsicons.dontShowNewVersionMessage": true,
"editor.minimap.enabled": false,
}

Po otwarciu nowego pliku widok ustawiony jest automatycznie na PowerShell Integrated Console. Oczywiście jeśli ktoś preferuje inną paletę kolorów może te ustawienia zmienić według własnego uznania. Możemy to zmodyfikować w sposób przedstawiony poniżej na zrzucie ekranu. Podobnie możemy modyfikować pozostałe komponenty poprzez wybór i rozwinięcie opcji w panelu Commonly Used.

W tej chwili jesteśmy przygotowani do pracy z PowerShell w podstawowym zakresie za pomocą Visual Studio Code, korzystając z udogodnień programu.

W kolejnym artykule przedstawię dalsze ułatwienia i pracę z programem Visual Studio Code.