Udostępnij!

Microsoft informuje, że możliwe jest już zdawanie egzaminów dostarczanych za pośrednictwem Pearson VUE. Opcja ta pozwala na podejście do egzaminu w DOWOLNEJ bezpiecznej lokalizacji i zostanie w ofercie na stałe, niezależnie od dostępności własnych ośrodków egzaminacyjnych. Cena pozostaje bez zmian.

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z monitoringiem na żywo, nowe formy egzaminowania oferują najbardziej aktualną technologię, w tym udoskonalone cechy bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie twarzy, wirtualna weryfikacja dowodu osobistego, monitoring sesji, blokada przeglądarki, nagrywanie i inne. Aby wziąć udział w zdalnym egzaminie, potrzebne będą kamerka internetowa, okazanie dowodu osobistego, zeskanowanie pomieszczenia przez kamerkę oraz przebywanie w cichym i bezpiecznym miejscu. Tak jak w normalnych warunkach, nie będzie można używać żadnych materiałów pomocniczych; egzamin cały czas przebiega pod nadzorem.

Szczegóły: https://www.altkomakademia.pl/egzaminy/oferta/microsoft/