Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w obliczu współczesnych wyzwań rynku pracy

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_ZZ_2D

Planujesz rozwoinąć kompetencje w zakresie zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników? Zapraszamy na szkolenie, w czasie którego otrzymasz wiedzę jak efektywnie pozyskiwać, oceniać i rozwijać zróżnicowany potencjał pracowników oraz jak dostosowywać kompetencje pracowników do nowych wyzwań organizacyjnych i społecznych, promując kulturę ciągłego uczenia się i adaptacji.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

 • Uczestnicy nauczą się budować i wdrażać programy rekrutacji, selekcji oraz onboarding, które pozwalają pozyskiwać zróżnicowany potencjał pracowników. 

 • Nabędą umiejętności w zakresie wdrażania narzędzi i procesów HR, umożliwiających stały monitoring i rozwój kompetencji pracowników. 

 • Nauczą się przygotowywać rozwiązania HR, które stale dostosowują kompetencje pracowników do nowych wyzwań organizacyjnych i społecznych. 

 • Będą potrafili wdrażać programy rozwoju i ścieżki kariery oparte na wykorzystaniu zróżnicowanego potencjału pracowników.

 • Rozwiną otwartość na wyzwania rozwojowe i kultury Learning Agility wśród pracowników oraz w całej organizacji. 

 • Wzmocnią zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju personelu poprzez świadome zarządzanie zróżnicowanym potencjałem pracowników. 

 • Wzmocnienią umiejętności budowania środowiska pracy opartego na inkluzji i różnorodności, co przekłada się na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy. 

 • Ukształtują postawy adaptacyjne wobec ciągłych zmian, umożliwiających elastyczne zarządzanie potencjałem pracowników w odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1 

1. Pozyskiwanie i wykorzystanie zróżnicowanego potencjału pracowników

 • Metody identyfikacji i oceny potencjału zawodowego kandydatów i pracowników. 

 • Budowanie procesów rekrutacji i selekcji promujących zróżnicowanie i inkluzywność. 

 • Strategie onboardingowe wspierające efektywne włączanie nowych pracowników do zespołów.

2. Dostosowanie kompetencji pracowników do nowych wyzwań

 • Analiza przyszłych potrzeb firmy w zakresie kompetencji, kwalifikacji i talentów. 

 • Wdrażanie programów reskillingu i upskillingu, odpowiadających na zmieniające się wymagania rynkowe. 

 • Promowanie kultury Learning Agility w organizacji, zachęcającej do otwartości na rozwój i adaptację.

3. Wpływ zmian na rynku pracy na zarządzanie potencjałem pracowników

 • Zrozumienie wpływu globalnych trendów na strategie zarządzania zasobami ludzkimi. 

 • Identyfikacja trudności i możliwości w zakresie pozyskiwania i utrzymania pracowników o wysokim potencjale.

Dzień 2

4. Kształtowanie zróżnicowanego i adaptacyjnego miejsca pracy

 • Korzyści wynikające z wewnętrznego zróżnicowania (np. doświadczenia, wiek, płeć, pochodzenie etniczne). 

 • Wdrażanie narzędzi i procesów HR wspierających ciągły rozwój i dostosowanie kompetencji pracowników.

5. Programy rozwoju oparte o wykorzystanie zróżnicowanego potencjału

 • Projektowanie i wdrażanie programów rozwoju i ścieżek kariery dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracowników. 

 • Stosowanie narzędzi monitorujących rozwój i efektywność programów szkoleniowych.