Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Zarządzanie różnorodnością w zespole. Model przywództwa wszechstronnego

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_R_2D

Odnoszenie sukcesów w biznesie wymaga różnych punktów widzenia, które prowadzą do wspólnej wizji. Różnorodne zespoły, dysponujące różnymi perspektywami, nie tylko podejmują trafniejsze decyzje, lecz również wypracowują lepsze rozwiązania. Dzięki temu unikamy chaosu i nieefektywności spowodowanej różnorodnością ludzi w organizacji. Zapraszamy na szkolenie, które pomoże w rozwinięciu umiejętności efektywnej współpracy w różnorodnych zespołach.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

 • Uczestnicy poznają kluczowe metody i umiejętności niezbędne do skutecznego budowania i zarządzania z różnorodnością w zespołach.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1

1. Siła różnorodności zespołu – holistyczne myślenie o człowieku w biznesie:

 •  
 • Definicja różnorodności w kontekście zespołów.
 • Korzyści płynące z różnorodności w zespołach.
 • Wyzwania związane z różnorodnością zespołową.

2. Zmiana paradygmatu myślenia o zespołach

 • Podstawowa zasada stymulująca kreatywność zespołu.
 • Nowe rodzaje zespołów.

3. Indywidualne style działania – różnorodność w zespołach zadaniowych

 •  
 • Cztery style zachowań na podstawie koncepcji C.G. Junga.
 • Odmienny dominujący wzorzec działania w sytuacjach zadaniowych.
 • Odmienny sposób podejmowania decyzji.
 • Źródła problemów w odniesieniu do danego stylu działania.

Dzień 2

 •  
 • Diagnoza i rozpoznawanie stylów działania w praktyce.
 • Mieszanki stylów zachowań – wskazówki do działania.
 • Symulacja sytuacji związanych z różnicami osobowościowymi i ich skutecznego rozwiązania.

4. Budowanie różnorodnego zespołu zadaniowego

 •  
 • Osiem konkretnych kroków budowania różnorodnego zespołu.
 • Strategie budowania zaufania wśród różnorodnych członków zespołu.

5. Model przywództwa wszechstronnego

 • Jak rozwijać wszechstronność korzystając z zasobów danego stylu działania.
 • Lider forsujący vs lider aktywizujący, z uwzględnieniem dominującego stylu działania. Studia przypadków:

 – analiza sytuacji konfliktowych i identyfikacja najlepszych praktyk rozwiązywania konfliktów.

  – analiza sytuacji niskiej efektywności zespołu.