Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_Z_2D

Planujesz wyposażyć pracowników w wiedzę, narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania zmianami w organizacji, wywołanymi szybkimi przeobrażeniami na rynku pracy? Zapraszamy na szkolenie, w czasie którego uczestnicy nauczą się identyfikować nadchodzące trendy i wyzwania, oceniać ich wpływ na działalność firmy oraz opracowywać i wdrażać adekwatne strategie adaptacyjne, które pozwolą organizacji na elastyczne i efektywne reagowanie. 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  22.07 23.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR.

Uczestnicy szkolenia będą zdolni do: 

 • Rozpoznawania i analizowania kluczowych trendów na rynku pracy oraz ich wpływu na organizację. 
 • Opracowywania i wdrażania kompleksowych planów zarządzania zmianą. 
 • Efektywnej komunikacji zmian i zarządzania oporem pracowników. 
 • Monitorowania efektywności wdrożonych zmian i dostosowywania strategii zarządzania zmianą. 

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1: Identyfikacja zmian na rynku pracy i projektowanie strategii adaptacyjnych 

 • Wprowadzenie do zarządzania zmianą w środowisku pracy: 
 • Wprowadzenie do zarządzania zmianą: Podstawowe pojęcia i znaczenie adaptacyjności w nowoczesnym środowisku biznesowym.
 • Przegląd kluczowych wyzwań i trendów na rynku pracy: globalizacja, automatyzacja, zmiany demograficzne, sztuczna inteligencja.
 • Analiza wpływu zmian na organizację
 • Narzędzia analizy, takie jak SWOT i PESTLE, do oceny wpływu zmian zewnętrznych na organizację.
 • Rozpoznawanie wewnętrznych czynników sprzyjających lub hamujących zmiany.
 • Projektowanie skutecznych planów zarządzania zmianą: 
 • Wyznaczanie celów zmian i identyfikacja zasobów.
 • Tworzenie zespołów zmianowych i rola liderów zmian w organizacji.
 • Rozwój elastycznych strategii adaptacyjnych uwzględniających różnorodne scenariusze.

Dzień 2: Implementacja, komunikacja i ocena zmian 

 • Metodyki i narzędzia wspierające wdrażanie zmian: 

 • Przegląd metodyk zarządzania projektami (np. Agile, Scrum) w kontekście zarządzania zmianą.
 • Techniki minimalizowania oporu wobec zmian i budowania zaangażowania.
 • Komunikacja zmian i zarządzanie oporem: 
 • Strategie i techniki efektywnej komunikacji zmian w organizacji.
 • Identyfikacja i zarządzanie oporem pracowników, negocjacje i mediacje.
 • Monitoring, ocena i dostosowywanie strategii zarządzania zmianą:  
 • Ustalanie wskaźników sukcesu i monitorowanie postępów zmian.
 • Zbieranie i analiza feedbacku, adaptacja strategii w oparciu o uzyskane dane.
 • Budowanie kultury ciągłego uczenia się i adaptacji do zmian.