Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Innowacyjne strategie wdrażania nowych modeli organizacji pracy

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_ mod_2D

Mierzysz się z wyzwaniami dynamicznych zmian na rynku pracy? Chcesz przygotować pracowników do skutecznego wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy? Zapraszamy na szkolenie, w czasie którego uczestnicy nauczą się, jak identyfikować potrzeby adaptacyjne swoich organizacji, projektować i wdrażać nowoczesne modele pracy (takie jak praca zdalna, hybrydowa, elastyczne godziny pracy) oraz jak zarządzać zespołami w zmienionych warunkach pracy. 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  07.08 08.08
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Właściciele firm, menedżerowie, pracownicy HR i wszyscy zainteresowani tematyką wdrażania nowych form organizacji pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: 

 • Identyfikować potrzeby zmian w organizacji pracy: Zrozumieć, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne motywują do wprowadzenia nowych modeli pracy. 

 • Projektować nowe modele pracy: Opracować strategie wdrażania pracy zdalnej, hybrydowej, elastycznych godzin pracy w oparciu o analizę potrzeb organizacji i pracowników. 

 • Zarządzać zespołami w nowych modelach pracy: Rozwinąć umiejętności lidera zdolnego do skutecznego zarządzania zespołami zdalnymi i hybrydowymi, budowania zaangażowania i utrzymania produktywności. 

 • Komunikować zmiany i zarządzać oporem: Efektywnie komunikować plany zmian w organizacji pracy, zarządzać ewentualnym oporem oraz wspierać pracowników w adaptacji do nowych warunków. 

 • Monitorować i oceniać efektywność nowych modeli pracy: Stosować narzędzia i metody oceny efektywności wprowadzonych zmian oraz dostosowywać strategie w oparciu o zebrane dane i feedback

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1: Identyfikacja potrzeb i projektowanie nowych modeli pracy 

 • Wprowadzenie do nowych modeli pracy: Przegląd i analiza trendów wpływających na ewolucję organizacji pracy, w tym pracy zdalnej, hybrydowej i elastycznych godzin pracy.

 • Analiza potrzeb organizacji i pracowników: Jak zidentyfikować potrzeby i oczekiwania zarówno organizacji, jak i jej pracowników w kontekście nowych modeli pracy.

 • Projektowanie nowych modeli pracy: Metody i narzędzia do projektowania elastycznych, efektywnych modeli pracy, które odpowiadają na identyfikowane potrzeby i wyzwania.

Dzień 2: Implementacja, zarządzanie i ocena nowych modeli pracy 

 • Wdrażanie nowych modeli pracy: Kluczowe kroki, narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego wdrożenia nowych modeli organizacji pracy.

 • Zarządzanie zespołami w zmienionym środowisku pracy: Best practices i wyzwania w zarządzaniu zespołami zdalnymi i hybrydowymi.

 • Komunikacja zmian i zarządzanie oporem: Strategie efektywnej komunikacji zmian oraz techniki zarządzania oporem i niepewnością wśród pracowników.

 • Monitoring i ocena nowych modeli pracy: Jak monitorować wpływ i efektywność nowych modeli pracy, zbierać feedback od pracowników i dostosowywać strategie na bieżąco.