Pobierz kartę szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner) – akredytowane szkolenie z egzaminem GPM-b™

kod szkolenia: ZP-PRiSM / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  20h|  29.07 30.07 31.07
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  20h|  18.09 19.09 20.09
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  20h|  27.11 28.11 29.11
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
3 300,00 PLN 4 059,00 PLN brutto

Praktyczne szkolenie przybliżające specyfikę zrównoważonego zarządzania projektami, odpowiadające na globalne wyzwania współczesnego świata i potrzebę wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju do projektów. Skierowane do osób pełniących rolę kierownika projektów, specjalisty ds. CSR oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami i organizacjami.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego GPM-b™. Certyfikacja Green Project Management stanowi potwierdzenie kompetencji kadry na najwyższym, międzynarodowym poziomie oraz zapewnia skuteczne wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w inicjatywach realizowanych w organizacji.

GPM Global (Green Project Management) jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zrównoważonego zarządzania projektami, obecną w 145 krajach. W swoich standardach i metodyce wykorzystuje najnowsze wytyczne w obszarze zrównoważonego rozwoju (np. 17 Celów Zrównoważonego Zarządzania Projektami ONZ), jak i zarzadzania projektami.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji w obszarze zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami oraz w jego praktycznym wykorzystaniu w pracy projektowej. Dzięki niemu uczestniczki i uczestnicy:

 • Nauczą się identyfikować i zastosować w projektach czynniki zrównoważonego rozwoju.
 • Usystematyzują i pogłębią wiedzę w zakresie technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Poznają korzyści wynikające ze stosowania metodyki zarządzania projektami PRiSM™(Projects integrating Sustainable Methods).
 • Będą mieli okazję spojrzeć na projekt, organizację oraz sposoby zarządzania nimi z nowej perspektywy.
 • Będą przygotowani do zdania egzaminu certyfikacyjnego Green Project Management na poziomie GPM-b™.

W przypadku szkoleń stacjonarnych egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia w formie papierowej.

W przypadku szkoleń w formule zdalnej uczestnicy otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin na platformie Brilium.

Osoby nie posiadające RPL powinny przejść dodatkowe szkolenie z zarządzania projektami i przystąpić do egzaminu z większą ilością pytań 

 

Forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru składający się z:

 • 75 pytań – w przypadku, gdy osoba podchodząca do egzaminu posiada RPL
 • 150 pytań – w przypadku, gdy osoba podchodząca do egzaminu nie posiada RPL

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami.

Uczestnik powinien posiadać jeden z poniższych certyfikatów lub ukończyć jeden z poniższych kierunków studiów. Wtedy uzyska tzw. Recognition of Prior Learning (RPL), żeby móc przystąpić do egzaminu z mniejszą liczbą wymaganych pytań:

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polskie
 • Egzamin: polski
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Podręcznik w formie ebooka
 • Egzamin GPM-b™
 1. Wprowadzenie do Green Project Management (GPM)
 2. Zrównoważony rozwój
  • Globalne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Potrójna Lina Przewodnia
  • Modele zrównoważonego rozwoju
  • Przykłady zrównoważonego rozwoju w zakresie projektów i produktów
 3. Ekonomia obiegu zamkniętego
 4. Zasady GPM dotyczące zrównoważonych projektów
 5. Cechy kierownika zarządzającego projektami zrównoważonymi
 6. ESG – podstawowe informacje
 7. Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju
 8. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
 9. Projekt i zarządzanie projektami
  • Projekty w ramach organizacji
  • Zakres produktu i zakres roboczy
  • Zawartość planu projektu
 10. Podstawy metodyki i cykl życia projektu PRiSM ™
  • Filozofia PRiSM ™
  • Fazy i etapy faz w PRiSM ™
 11. Uzasadnienie biznesowe uwzględniające zrównoważony rozwój
 12. Kryteria sukcesu projektu
 13. Analiza wpływu wg standardu P5
  • Odziaływanie na społeczeństwo
  • Odziaływanie na środowisko
  • Odziaływanie gospodarcze
 14. Dokument projektowy i dotyczący wymagań
 15. Plan Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (SMP)
 16. KPI w obszarze zrównoważonych praktyk
 17. Przygotowanie przed egzaminem