Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie Projektami - kurs podstawowy

kod szkolenia: ZP-WPZP / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  20.06 21.06
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  01.08 02.08
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  30.10 31.10
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  30.12 31.12
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie dla osób zainteresowanych zagadnieniami kierowania projektem, w tym członków zarządów przedsiębiorstw, członków komitetów sterujących projektów, przyszłych kierowników projektów. 

 • Przekazanie uczestnikom niezbędnej, do efektywnego zarządzania projektami, wiedzy z poszczególnych obszarów w oparciu o najpowszechniejsze metodyki zarządzania projektami.  Omawiane obszary to planowanie, śledzenie postępów, sterowanie, zarządzanie ryzykiem, jakością i zmianą. Z uwzględnieniem podejścia zwinnego (agile).
 • Powiązanie przekazanej wiedzy z realiami realizowanych przez klienta projektów.
 • Kształtowanie wspólnego języka projektowego.

Szkolenie ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania projektami.

Uwagi: szkolenie stosuje wybrane elementy PRINCE2® oraz PMBoK® Guide, AgilePM®, SCRUM.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie:
  • Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?
  • Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
  • Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?
  • Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?
  • Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia  i porażek w projektach
  • Projekt w ujęciu metod i standardów
  • Ćwiczenie: przyczyny niepowodzeń/sukcesów projektów
  • Czym różni się projekt zwinny (agile) od przewidywalnego?   
 2. Cykl życia projektu:
  • Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami
  • Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu
  • Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy
  • Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników
 3. Przygotowywanie projektu:
  • Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu
  • Ćwiczenie: definiowanie celów projektu
  • Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości
  • Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu
  • Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?
  • Jak ocenić czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu
  • Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu
  • Kto powinien wziąć udział w projekcie i jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu
  • Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
  • Elementy zarządzania zespołem projektowym
  • Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu
  • Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu
 4. Od produktu do zadania, planowanie projektu:
  • Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka, komunikacji, zaopatrzenia
  • Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy
  • Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?
  • Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie
  • Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie
  • Czy nie zapomnieliśmy o ryzyku?
  • Jakich narzędzi użyć do planowania?
  • Planowanie produktów i działań
 5. Plan, harmonogram, budżet – efekt dobrego planowania
 6. Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji
 7. Zarządzanie ryzykiem:
  • Czym jest ryzyko?
  • Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?
  • Kreatywne metody identyfikacji ryzyk – burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe
  • Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
  • Reagowanie na ryzyko – odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności – praktyczne metody,
  • Planowanie ryzyka
 8. Komunikacja i jakość:
  • Jak zarządzać informacją?
  • Kto co i kiedy?
  • Jakość – opracowanie i zatwierdzenie
  • Kto się ma tym wszystkim zająć?
 9. Zarządzanie zmianami:
  • Zagrożenie chaosem w wymaganiach
  • Czy zmiana musi być problemem?
  • Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian
  • Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi
 10. Realizacja planów, postępy, sterowanie
  • Skąd wiem gdzie w projekcie się znajduje?
  • Jaki system raportowania wprowadzić
  • Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji
 11. Kiedy i jak zamknąć projekt?
 12. Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?