Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Skuteczne strategie wdrażania równości szans i transparentności

kod szkolenia: HR-Inne / Std

Planujesz dostarczyć pracownikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do budowania kultury równości szans, przeciwdziałania dyskryminacji oraz skutecznego zarządzania różnorodnością w miejscu pracy? Zapraszamy na szkolenie, w czasie którego zdobędą oni praktyczne narzędzia i dobre praktyki, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy, aby stworzyć otwarte, inkludujące i bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  17.07 18.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR.

Uczestnicy poznają praktyczne strategie eliminowania mobbingu i dyskryminacji, rozumiejąc ich wpływ na organizację oraz zdobywając umiejętności identyfikowania i reagowania na tego typu zachowania. Szkolenie pomoże zbudować świadomość i kompetencje w zakresie tworzenia polityki równości w firmie, która promuje sprawiedliwe traktowanie pracowników, różnorodność i włączenie społeczne.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1: 

 1. Prezentacja programu i wstęp do warsztatu

 • Wprowadzenie w tematykę szkolenia 
 • Budowanie zaufania, zrozumienia i zespołowej otwartości 
 • Prezentacja korzyści z uczestnictwa w warsztacie 
 • Integracyjne ćwiczenie 
 • Ustalenie kontraktu z uczestnikami 
 1. Równość szans i przeciwdziałanie dyskryminacji: Poznaj podstawowe pojęcia

 • Definicje równości szans, niedyskryminacji, transparentności i mobbingu zgodnie z Kodeksem Pracy 
 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu 
 • Praktyczne przykłady zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych 
 1. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji 
 • Uprawnienia ofiar mobbingu i dyskryminacji 
 • Przykłady prawidłowych reakcji na sytuacje mobbingowe i dyskryminacyjne 
 • Wdrażanie skutecznej polityki antymobbingowej w organizacji 

Dzień 2: 

 1. Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie równości i przeciwdziałania dyskryminacji

 • Analiza najczęstszych błędów pracodawców w zakresie równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji 
 • Niedostrzeganie problemu i stereotypowe postrzeganie pracowników 
 • Różnice w wynagrodzeniu i brak rozwiązań well-beingowych 
 • Szczególne oczekiwania wobec różnych grup pracowników 
 1. Budowanie polityki równości w firmie. Krok po kroku.

 • Ochrona przed dyskryminacją w różnych obszarach działalności firmy 
 • Równość w procesie rekrutacji, selekcji i wynagrodzeń 
 • Równość w awansach, rozwoju zawodowym i programach well-beingowych 
 1. Dobre praktyki: Implementacja i utrzymanie

 • Tworzenie procedur przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy 
 • Szkolenie osób rekrutujących i wdrażanie równościowych programów onboardingowych 
 • Transparentność w zasadach wynagrodzenia i jawność wynagrodzeń 
 • Elastyczny czas pracy i badania satysfakcji pracowników 
 • Wspieranie różnorodności wśród różnych grup pracowników 
 1. Podsumowanie i zakończenie: Refleksje i wnioski.

 • Podsumowanie głównych tematów i wniosków ze szkolenia 
 • Zebranie opinii uczestników w ankietach ewaluacyjnych i feedback dla trenera 
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia