Pobierz kartę szkolenia

Perswazja i wywieranie wpływu

kod szkolenia: HR-PW-WW / Perswazja

Pakiety e-learning

Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności wywierania wpływu w danym obszarze życia zawodowego lub prywatnego, tak aby realizować wyznaczone cele i mieć z nich wysoki poziom satysfakcji.

Uczestnicy będą potrafili stosować́ wybrane techniki wywierania wpływu w zależności od sytuacji i postawionego przez siebie celu.

 

training assurance
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  10h|  17.10 18.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  10h|  28.11 29.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkoleníe dedykowane osobom, które chciałyby nabyć umiejętności nie zbędnych do:

 • prezentowania swoich poglądów, rozwiązań, pomysłów jeden na jeden oraz przed większym auditorium.
 • przekonywania językiem korzyści do rozwiązań, które chcemy przeforsować.
 • argumentowania w opraciu o wielowymiarowe przygotowanie do tematu, który ma być poruszony w dyskusji.

 

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi rozpoznawać i dopasować się do metaprogramów rozmówcy.
 • Zna kluczowe reguły wywierania wpływu oraz możliwości ich zastosowania w dyskusji.
 • Potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów manipulacji i wpływu społecznego.

 

Nie jest wymagane

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

 1. Wywieranie wpływu – wprowadzenie do tematu:
  • Dookreślenie, czym jest wywieranie wpływu oraz czym różni się od manipulacji.
  • Dookreślenie obszarów, w których chcemy wywierać wpływ.
  • Dookreślenie celów, w których chcemy wywierać wpływ.
  • Planowanie – analiza sytuacji, w któryh chce wywierać wpływ i zdefiniowanie, co ma być efektem końcowym.
 2. Typy osobowości a metaprogramy zachowań:
  • Diagnoza typu osobowości oraz zapoznanie się z jego charakterystyką.
  • Analiza metaprogramów charakterystycznych dla danych par typów osobowości.
  • Formułowanie przekazu adekwatnie do poszczególnych metaprogramów.
  • Świadomość swoich mocnych i słabych stron, wynikających z typu osobowości.
 3. Reguły i narzdzia wywierania wpływu:
  • Reguły wywierania wpływu racjonalne i emocjonalne.
  • Reguły wywierania wpływu wg R. Cialdiniego i ich zastosowanie w prowadzeniu rozmów.
  • Potęga zadawania pytań – rodzaje pytań
  • Metody na dopytywanie
 4. Siła skutecznej argumentacji:
  • Cechy dobrze sformułowanego argumentu;
  • Wybrane sposoby argumentowania: argumentacja prawdopodobna, racionalna, etyczna, kontrargumentacja;
  • Figury retoryczne stosowane w argumentacji;
  • Przygotowanie skutecznej argumentacji do danego tematu.
 5. Przekonujące wystąpienia, prezentacje, krótkie przemowy:
  • Sposby, jak zaangażować audytorium w nasz temat, nawet jeśli wydaje się mniej ciekawy;
  • Sposoby przeciwdziałaniu projekcjom na nasz temat oraz naszego auditorium;
  • Stosowanie haków na uwagę w trakcie prezentowania swoich rozwiązań;
  • Mglistość wypowiedzi a wywieranie wpływu;
  • Stosowanie narzędzi wywieranai wpływu w praktyce.
 6. Podsumowanie:
  • Przygotowanie Action Planu przez uczestników szkolenia:
   • w jaki sposób zdobytą wiedzę i umiejętności na temat wywieraniu wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami chcesz wykorzystać w codziennym działaniu?