Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie projektami od podstaw - kurs e-learningowy

kod szkolenia: ZP-WPZP / e-Learning

Pakiety e-learning

Szkolenie "Zarządzanie projektami od podstaw" dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą zrozumienie kluczowych pojęć związanych oraz zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych rezultatów w obszarze zarządzania projektami.


Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Elastyczność pod względem czasu i miejsca:  Kurs umożliwia dostęp do materiałów w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala dostosować naukę do indywidualnych preferencji i harmonogramu.
 • Utrwalenie wiedzy poprzez ćwiczenia: Dzięki ćwiczeniom i praktycznym zadaniom, uczestnicy mają okazję utrwalić zdobytą wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.
 • Pewność w rozmowach biznesowych: Ukończenie kursu przyczyni się do zwiększenia pewności siebie w rozmowach biznesowych poprzez zdobycie solidnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
 • Otrzymanie dyplomu Altkom Akademii: Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają dyplom Altkom Akademii, potwierdzający ich zdolność do skutecznego zarządzania projektami.
 • Przygotowanie do pierwszych projektów: Kurs wyposaży uczestników w praktyczne umiejętności, które można wykorzystać przy realizacji pierwszych projektów, jak i w udziale już tych realizowanych.
 • Poprawa komunikacji z zespołami projektowymi: Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami umożliwi lepszą komunikację z zespołami projektowymi, co przyczyni się do efektywniejszej współpracy.

Wzięcie udziału w kursie stanowi inwestycję w rozwój zawodowy, umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności oraz potwierdzenie ich posiadania certyfikatem Altkom Akademii, co może wpłynąć korzystnie na karierę zawodową.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

 1. Zrozumienie podstawowych terminów i koncepcji: Uczestnicy nauczą się definicji kluczowych terminów związanych z zarządzaniem projektami, co pozwoli im swobodnie poruszać się w obszarze projektów.
 2. Rozwinięcie umiejętności korzystania z różnych metod zarządzania projektami: Kurs skupi się na omówieniu zarówno klasycznych, jak i zwinnych metod zarządzania projektami. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia różnic między nimi oraz wybrania najlepiej dostosowanej do konkretnego projektu.
 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy w codziennej pracy: Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie oddzielać zadania związane z projektem i jak skutecznie planować oraz realizować projekty, dostosowując się do specyfiki danego projektu i branży.
 4. Przygotowanie do roli lidera projektu: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania projektem, włączając w to umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz rozwiązywania problemów.
 5. Świadomość roli projektów w różnych branżach: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat powszechności projektów w różnych sektorach gospodarki i zrozumieją, dlaczego umiejętność zarządzania nimi jest istotna niezależnie od branży.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
290,00 PLN 356,70 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • zainteresowanych pojęciem projektu w biznesie,
 • poszukujących różnic pomiędzy podejściami do zarządzania projektami,
 • pragnących zrozumieć zasady podejść klasycznych oraz podejść zwinnych,
 • budujących i zarządzających zespołami projektowymi,
 • pragnących poznać najczęściej wykorzystywane metody w zarządzaniu projektami.
 • Zrozumienie istoty projektów: Uczestnicy zdobędą pełne zrozumienie, czym są projekty w kontekście biznesu i jak wpływają na działalność organizacji.
 • Poznanie podstawowych zasad organizacji projektu: Umożliwienie uczestnikom efektywnej organizacji projektów poprzez przyswojenie kluczowych zasad i struktur organizacyjnych.
 • Znajomość głównych założeń podejść klasycznych: Uczestnicy nabędą wiedzę na temat głównych założeń metod klasycznych w zarządzaniu projektami, co pozwoli im skutecznie je stosować.
 • Znajomość głównych założeń podejść zwinnych: Przygotowanie uczestników do zastosowania zwinnych metod zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum czy Kanban, w praktyce.
 • Rozwiązanie problemów w świecie projektów: Nabycie umiejętności radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w projektach, co przyczyni się do skutecznego ich przebiegu.
 • Znajomość kluczowych definicji i pojęć: Uczestnicy opanują terminologię związaną z zarządzaniem projektami, co ułatwi komunikację z biznesem, klientami i zespołami projektowymi.
 • Umiejętność korzystania z narzędzi zarządzania projektami: Nauczenie się efektywnego wykorzystywania najczęściej stosowanych narzędzi w procesie zarządzania projektami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy.

Nie jest wymagana znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania projektami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 15 modułów podzielonych na 43 lekcje
 • prawie 3 godziny nagrań video
 • praktyczne ćwiczenia pozwalające utrwalić nabytą wiedzę
 • moduły zakończone sesją pytań i odpowiedzi

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Podstawowe informacje na temat projektu

LEKCJA 1: Definicja projektu

LEKCJA 2: Projekt/Program/Portfolio

LEKCJA 3: Cechy charakterystyczne projektu

LEKCJA 4: Aspekty zarządzania projektem

Moduł 3: Cykl życia projektu

LEKCJA 1: Z jakich powodów projekty się rozpoczynają?

LEKCJA 2: Cykl życia projektu i produktu

LEKCJA 3: Co należy zaplanować?

LEKCJA 4: Jak otoczenie projektu wpływa na przebieg projektu?

LEKCJA 5: Jak kontrolować przebieg projektu?

LEKCJA 6: Jak i kiedy zamykamy projekt?

Moduł 4: Zespół projektowy

LEKCJA 1: Struktura zespołu projektowego

LEKCJA 2: Rola sponsora, kierownika projektu i kierowników zespołów

LEKCJA 3: Rola doradców

Moduł 5: Główne założenia podejść do projektów

LEKCJA 1: Metodyki, metody, filozofie

LEKCJA 2: Podstawowe założenia podejść klasycznych

LEKCJA 3: Podstawowe założenia podejść zwinnych

Moduł 6:  Założenia metodyki PRINCE2®

LEKCJA 1: Ogólne założenia

LEKCJA 2: 4 zintegrowane elementy

LEKCJA 3: Procesy

LEKCJA 4:  Struktura zespołu 

Moduł 7: Standard PMBOK®

LEKCJA1: Założenia

LEKCJA 2: Cykl życia projektu

LEKCJA 3: Zespół projektowy

Moduł 8: Metodyka Agile Project Management®

LEKCJA 1: Założenia

LEKCJA 2 Manifest, filozofia, składowe

Lekcja 3: Pryncypia

Lekcja 4: Role

Lekcja 5: Cykl życia projektu

Moduł 9: Framework SCRUM

LEKCJA 1: Założenia

LEKCJA2: Cykl

LEKCJA 3: Role

LEKCJA 4: Wydarzenia

Moduł 10: Filozofia Lean

LEKCJA 1:Założenia

LEKCJA 2: Marnotractwa

LEKCJA 3: Kanban

Moduł 11: Założenia podejścia hybrydowego PRINCE2® Agile

Moduł 12: Co decyduje o wyborze metodyki?

Moduł 13: Największe trudności w skutecznym zarządzaniu projektami

LEKCJA1: Wyzwania w zarządzaniu projektami

LEKCJA 2: Współdzielone zasoby

LEKCJA 3: Inne problemy w zarzadzaniu projektami

Moduł 14: Techniki szacowania i priorytetyzowania zadań

LEKCJA 1: MOSCOW

LEKCJA 2: Szacowanie zadań

Moduł 15: Zakończenie