Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Orientacja biznesowa w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_OR_2D

W obliczu coraz bardziej zglobalizowanego świata, zrozumienie kulturowych różnic oraz ich wpływu na komunikację i relacje biznesowe staje się kluczowym elementem sukcesu organizacyjnego, dlatego zapraszamy na szkolenie skoncentrowane na kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością kulturową w biznesie.

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  03.07 04.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z kluczowymi aspektami kierunku biznesowego oraz zrozumienie wpływu uwarunkowań społeczno-kulturowych na działalność biznesową.

 • Rozwiną rozumienie pojęcia kierunku biznesowego
 • Poznają różnice kulturowe w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rozwiną świadomość wpływu kultury na komunikację i zarządzanie w biznesie
 • Nabędą umiejętności radzenia sobie z różnorodnością kulturową w środowisku biznesowym
 • Zrozumieją rolę uwarunkowań społeczno-kulturowych w globalnym biznesie

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1

1. Wprowadzenie do kierunku biznesowego

 • Definicja kierunku biznesowego.
 • Kluczowe elementy kierunku biznesowego: strategia, rynek, konkurencja.
 • Rola kierunku biznesowego w osiąganiu sukcesu organizacyjnego

2. Różnice kulturowe w biznesie

 • Analiza różnic kulturowych w podejściu do biznesu.
 • Skutki różnic kulturowych dla relacji biznesowych.
 • Studium przypadków: sukcesy i porażki wynikające z braku uwzględnienia różnic kulturowych.

3. Kultura a komunikacja w biznesie

 • Wpływ kultury na komunikację werbalną i niewerbalną.
 • Bariery komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych.
 • Techniki efektywnej komunikacji w międzykulturowym środowisku biznesowym.

Dzień 2

4. Zarządzanie różnorodnością kulturową

 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi.
 • Rozumienie i akceptacja różnorodności kulturowej.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych w kontekście różnorodności.

5. Uwarunkowania społeczno-kulturowe w globalnym biznesie

 • Analiza wpływu globalizacji na biznes.
 • Wyzwania wynikające z różnorodności kulturowej w kontekście globalnych operacji biznesowych.
 • Strategie radzenia sobie z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi w globalnym biznesie.