Pobierz kartę szkolenia

Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019

kod szkolenia: AA_20345-1 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie w formule stacjonarnej Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20345-1

 

Szkolenia o podobnej tematyce: *Exchange: Administering Microsoft Exchange Server 2019  *MS-203: Microsoft 365 Messaging
Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.09 03.09 04.09 05.09 06.09
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, które chcą zostać administratorami na poziomie przedsiębiorstwa serwera pocztowego funkcjonującego pod kontrolą programu Exchange Server 2016 oraz dla specjalistów IT i helpdesk, którzy chcą poznać program Exchange Server 2016.

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • instalacja i konfiguracja serwera Exchange
 • zarządzanie adresatami poczty i folderami publicznymi
 • wykonywanie operacji zbiorczych przy użyciu powłoki Exchange Management Shell
 • zarządzanie łącznością z klientem, transportem wiadomości i higieną
 • wysoce dostępne wdrożenia serwera Exchange.
 • wdrażanie rozwiązań odzyskiwania po awarii.
 • utrzymanie i monitorowanie wdrożenia programu Exchange Server
 • administrowanie usługą Exchange Online w ramach wdrożenia usługi Office 365

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania Exchange Server 2016.

W tym zapoznanie się z:

 • Procesem wdrażania serwera Exchange.
 • Planowaniem i konfiguracją pamięci dla Exchange Server.
 • Tworzeniem i zarządzaniem różnymi obiektami adresatów w Exchange Server.
 • Wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem adresatem i zarządzaniem serwerem Exchange za pomocą poleceń cmdlet programu Exchange Server.
 • Wdrożeniem usługi dostępu klienta na serwerze Exchange.
 • Zarządzaniem wysoką dostępnością w Exchange Server.
 • Implementacją odzyskiwania po awarii dla Exchange Server.
 • Konfigurowaniem transportu wiadomości i zarządzanie nim na serwerze Exchange.
 • Konfigurowaniem zabezpieczeń wiadomości na serwerze Exchange.
 • Monitorowaniem i rozwiązywaniem problemów z serwerem Exchange.
 • Konfigurowaniem uprawnień kontroli dostępu opartych na rolach Exchange Server i konfigurowaniem rejestrowania inspekcji zarówno dla administratorów, jak i użytkowników.
 • Wdrażaniem i zarządzaniem integracją z Exchange Online.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie IT  w zakresie administracji Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016, administrowania siecią, help desk lub administracji systemem, administracji środowiskiem Active Directory Domain Services, doświadczenie z mechanizmami rozwiązywania nazw, zwłaszcza usługi DNS, znajomość protokołu TCP / IP i koncepcji sieci, znajomość systemu Windows Server 2012 R2 lub nowszego oraz usług AD DS, w tym planowanie, projektowanie i wdrażanie, znajomość koncepcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja, znajomość protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), znajomość technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI), w tym usług certyfikatów Active Directory (AD CS) lub równoważna wiedza ze szkoleń:

MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012

MS 20411 – Administering Windows Server 2012

MS 20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Nie jest wymagane doświadczenie z poprzednimi wersjami serwera Exchange.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wdrażanie serwera Exchange

  • Omówienie serwera Exchange
  • Architektura serwera Exchange
  • Wymagania dotyczące serwera Exchange
  • Wdrażanie serwera Exchange
  • Narzędzia do zarządzania serwerem Exchange.
 2. Zarządzanie pamięcią masową Exchange Server 2016

  • Bazy danych skrzynek pocztowych serwera Exchange
  • Pamięć serwera Exchange
  • Konfigurowanie baz danych i magazynu skrzynek pocztowych serwera Exchange.
 3. Zarządzanie obiektami odbiorców

  • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników
  • Zarządzanie innymi typami skrzynek pocztowych
  • Zarządzanie obiektami innych odbiorców
  • Konfigurowanie zasad i list adresów.
 4. Zarządzanie adresatami i serwerami Exchange za pomocą poleceń cmdlet serwera Exchange

  • Omówienie powłoki Exchange Management Shell
  • Zarządzanie serwerami Exchange za pomocą poleceń cmdlet powłoki Exchange Management Shell
  • Zarządzanie serwerami Exchange za pomocą skryptów.
 5. Wdrażanie łączności klienta

  • Konfigurowanie usług dostępu klienta
  • Zarządzanie usługami dostępu klienta
  • Łączność z klientem w programie Exchange Server
  • Konfigurowanie programu Outlook w Internecie
  • Konfigurowanie wiadomości mobilnych.
 6. Zarządzanie wysoką dostępnością w serwerze Exchange

  • Wysoka dostępność na serwerze Exchange
  • Konfigurowanie wysoce dostępnych baz danych skrzynek pocztowych
  • Konfigurowanie wysokiej dostępności usług Client Access.
 7. Wdrażanie odzyskiwania po awarii dla serwera Exchange

  • Wdrażanie kopii zapasowej serwera Exchange
  • Wdrażanie odzyskiwania serwera Exchange.
 8. Konfigurowanie i zarządzanie transportem wiadomości

  • Przegląd transportu wiadomości
  • Konfigurowanie transportu wiadomości
  • Zarządzanie regułami transportu.
 9. Konfigurowanie bezpieczeństwa wiadomości

  • Wdrażanie i zarządzanie serwerem Edge Transport w celu zapewnienia bezpieczeństwa wiadomości
  • Wdrożanie rozwiązania antywirusowego dla Exchange Server
  • Wdrażanie rozwiązania antyspamowego dla Exchange Server.
 10. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Exchange

  • Monitorowanie serwera Exchange
  • Rozwiązywanie problemów z serwerem Exchange.
 11. Zabezpieczanie i konserwacja serwera Exchange

  • Zabezpieczanie serwera Exchange przy użyciu RBAC
  • Konfigurowanie rejestrowania kontroli w programie Exchange Server
  • Utrzymanie serwera Exchange.
 12. Wdrażanie i zarządzanie wdrożeniami Exchange Online

  • Omówienie Exchange Online i Office 365
  • Zarządzanie Exchange Online
  • Wdrażanie migracji do Exchange Online
  • Zarządzanie środowiskiem hybrydowym.