Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Przygotowanie organizacji do wyzwań na rynku pracy. Strategie HR dla zrównoważonego rozwoju

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_PWR_2D

Planujesz przygotować organizację do wyzwań rynku pracy? Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do opracowania i wdrożenia skutecznych strategii HR, które wspierają zrównoważony rozwój ich organizacji.  

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  26.08 27.08
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

 • Pododniesienie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi i wpływu HR na realizację celów zrównoważonego rozwoju w organizacji. 
 • Zapewnienie praktycznej wiedzy o tym, jak analizować potrzeby różnych grup interesariuszy i jak integrować te potrzeby z strategiami HR, aby promować zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. 
 • Rozwinięcie umiejętności potrzebnych do tworzenia, wdrażania i monitorowania innowacyjnych i etycznych strategii HR, które odpowiadają na współczesne wyzwania rynkowe i społeczne, w tym na potrzeby "zielonej gospodarki". 
 • Stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami, co umożliwi budowanie sieci współpracy profesjonalistów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
 • Przygotowanie uczestników do działań zmierzających do zmiany w ich organizacjach poprzez wdrożenie strategii HR wspierających zrównoważony rozwój, co przyczyni się do budowania silniejszej, bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. 

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1: Wprowadzenie i podstawy strategii HR dla zrównoważonego rozwoju 

1. Zrozumienie zrównoważonego rozwoju w kontekście HR

 • Definicja i kluczowe wymiary zrównoważonego rozwoju. 
 • Różnice między zrównoważonym rozwojem a tradycyjnymi modelami biznesowymi. 
 • Wpływ "zielonej gospodarki" na strategie zarządzania zasobami ludzkimi. 
 • Przykłady dobrych praktyk i case studies firm, które z powodzeniem integrują zasady zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach HR.

2. Analiza potrzeb różnych grup interesariuszy

 • Metody i narzędzia do identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej, pracowników różnych poziomów i przedstawicieli grup społecznych. 
 • Rola różnorodności kulturowej, społecznej i wiekowej w organizacji oraz jej wpływ na politykę personalną. 
 • Sposoby włączania różnych grup społecznych w procesy rozwojowe, by zapewnić, że korzyści płynące z realizacji celów firmy są rozłożone równomiernie. 
 • Przykłady strategii HR, które odniosły sukces w budowaniu zaangażowania i satysfakcji pracowników poprzez adresowanie ich indywidualnych i grupowych potrzeb.

3. Tworzenie strategii HR ukierunkowanej na zrównoważony rozwój

 • Elementy skutecznej strategii HR wspierającej zrównoważony rozwój, w tym cele, działania, wskaźniki sukcesu. 
 • Proces tworzenia strategii HR od identyfikacji potrzeb, przez planowanie działań, po wdrożenie i monitoring efektów. 
 • Wykorzystanie analizy SWOT i innych narzędzi strategicznych w kontekście HR. 
 • Wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem strategii HR dla zrównoważonego rozwoju, w tym zmiany w kulturze organizacyjnej, szkolenia pracowników i zarządzanie różnorodnością. 
 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań HR, które przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz sposoby mierzenia ich wpływu na organizację.

Dzień 2: Implementacja i monitoring strategii HR dla zrównoważonego rozwoju 

4. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań HR (2h) 

 • Praktyczne aspekty wdrażania strategii HR 
 • Zrównoważone praktyki w miejscu pracy: 
 • Etyka i odpowiedzialność społeczna w HR

5. Monitorowanie i dostosowywanie strategii HR

 • Wskaźniki efektywności i monitorowanie postępów 
 • Zarządzanie zmianą i adaptacja strategii 
 • Case study: Przykłady dostosowywania strategii HR

6. Partnerska współpraca i komunikacja w ramach HR

 • Budowanie relacji i komunikacja z interesariuszami 
 • Wsparcie dla strategii HR wśród pracowników:  
 • Rola HR w kształtowaniu kultury organizacyjnej: 

7. Podsumowanie i plan działania

 • Opracowanie indywidualnych i zespołowych planów działania:  
 • Strategie monitorowania i dostosowywania planów