Pobierz kartę szkolenia

MoP® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FMOP / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  01.07 02.07 03.07
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  22.07 23.07 24.07
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  26.08 27.08 28.08
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.09 17.09 18.09
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  14.10 15.10 16.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 200,00 PLN
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie Management of Portfolio Foundation przedstawia dobre praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym organizacji, a także przygotowuje do sprawnego zarządzania przedsięwzięciami w kontekście celów strategicznych. Zajęcia uczą identyfikować skład portfela, zależności pomiędzy inicjatywami oraz szeroko rozumianym otoczeniem środowiska projektowego. Ponadto, w oparciu o pryncypia, przedstawione są sposoby zarządzania portfelem w trakcie realizacji zmian biznesowych, z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji.

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem zmian biznesowych organizacji, oceniających zasadność inwestycji firmy, a także wszystkich tych, którzy uczestniczą w nadzorowaniu programów i projektów.

Uczestnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat MoP® Foundation.  Certyfikat ważny jest 3 lata.

Udział w szkoleniu rozwija kompetencje kadry kierowniczej, w zakresie wsparcia realizacji zmian biznesowych organizacji w kategoriach czasu, jakości, budżetu i uzyskanych korzyści. Uczestnicy zdobędą umiejętność priorytetyzacji programów i projektów przedsiębiorstwa w kategoriach ich wkładu do celów strategicznych organizacji, co pozwoli je skuteczniej realizować, przy akceptowalnym ryzyku.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin MoP® Foundation

 • Czas trwania egzaminu 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 25 punkty na 50
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, natomiast pomocna będzie wiedza na temat zarządzania projektami lub/i programami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online MoP® Foundation
 • Autoryzowany podręcznik MoP® w wersji online (zgodnie z wymogami vendora)

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie do MoP
  • Podstawowe definicje (portfel, program, projekt, zwykła działalność biznesowa)
  • Model zarządzania portfelem (kontekst, pryncypia cykle zarządzania)
  • Korzyści z zarządzania portfelem
  • Kontekst strategiczny i organizacyjny
 2. Pryncypia MoP
  • Zaangażowanie wyższego kierownictwa
  • Dopasowanie do struktury ładu organizacyjnego
  • Powiązanie ze strategią
  • Biuro Portfela
  • Pobudzanie kultury zmiany
 3. Wprowadzenie do cyklów zarządzania portfelem
  • Sposoby implementacji (big bang, evolution, ad-hoc)
  • Energia organizacyjna
  • Źródła energii organizacyjnej
 4. Cykl definiowania portfela
  • Przeznaczenie praktyk
  • Zrozumienie
  • Kategoryzowanie
  • Priorytetyzacja
  • Zbalansowanie
  • Planowanie
 5. Cykl dostarczania portfela
  • Przeznaczenie praktyk
  • Kontrola menedżerska
  • Zarządzanie korzyściami
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Angażowanie interesariuszy
  • Ład organizacyjny
  • Zarządzanie zasobami
 6. Role w zarządzaniu portfelem
  • Grupa ds. ukierunkowania portfela lub Komitet inwestycyjny
  • Grupa ds. postępów portfela lub Komitet ds. realizacji zmian
  • Dyrektor ds. zmian biznesowych lub Dyrektor portfela
  • Menadżer portfela
  • Menadżer korzyści portfela
 7. Przegląd dokumentacji wykorzystywanej w zarządzaniu portfelem
  • Struktura zarządzania portfelem
  • Plan realizacji portfela
  • Pulpit zarządczy
  • Struktura zarządzania korzyściami portfela
  • Plan realizacji korzyści portfela
  • Plan finansowy portfela
  • Harmonogram zasobów portfela
  • Plan angażowania interesariuszy i komunikacji