Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach

kod szkolenia: ZP-ZRP / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  08.08 09.08
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  29.08 30.08
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  14.11 15.11
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

 Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za planowanie i zarządzanie realizacją projektów, w szczególności dla kierowników projektów, członków zespołu projektowego, sponsorów i członków komitetów sterujących projektów, a także członków zarządu przedsiębiorstw i organizacji.

Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie:

 • określania sposobu i stopnia formalizacji zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • identyfikacji i analizy ryzyk z wykorzystaniem najlepszych praktyk i najczęściej stosowanych metod i narzędzi,
 • planowania i wdrażania reakcji na ryzyka,
 • monitorowania i kontrolowania ryzyk w trakcie realizacji projektu.

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami na co najmniej podstawowym poziomie. Pomocne będzie również doświadczenie w kierowaniu projektami oraz uczestnictwo w kursach dotyczących szeroko pojętego zarządzania projektami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Ryzyko – podstawowe definicje
  • Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie?
  • Znane i nieznane ryzyka. Budowanie odporności projektu
  • Wpływ ryzyka na aspekty projektu
  • Cel zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Nastawienie wobec ryzyka
 2. Procesy zarządzania ryzykiem
  • Procesy zarządzania ryzykiem wg PMBOK® Guide
  • Podejście do zarządzania ryzykiem wg PRINCE2® i M_o_R® – porównanie
 3. Zarządzanie ryzykiem w podejściu zwinnym (agile)
  • Jak podejście zwinne ogranicza typowe ryzyka projektu
  • Główne źródła ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie
 4. Planowanie zarządzania ryzykiem
  • Określanie ogólnego poziomu ryzyka w projekcie
  • Plan zarządzania ryzykiem i jego elementy
  • Główne kategorie ryzyk (przykłady)
  • Struktura podziału ryzyk (przykłady)
  • Definiowanie skal prawdopodobieństwa i wpływu
 5. Identyfikacja ryzyk w projekcie
  • Główne zasady identyfikacji ryzyk
  • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyk (analiza SWOT, diagram Ishikawy, burza mózgów)
  • Dobre praktyki opisywania ryzyk
  • Identyfikowanie ryzyk – wskazówki praktyczne i typowe błędy
 6. Analiza jakościowa ryzyk w projekcie
  • Cele i zasady jakościowej analizy ryzyk
  • Określanie prawdopodobieństwa i wpływu – techniki i narzędzia
  • Macierz prawdopodobieństwa i wpływu
  • Rezultaty analizy jakościowej ryzyk
 7. Analiza ilościowa ryzyka w projekcie
  • Cele i zasady ilościowej analizy ryzyk
  • Narzędzia i techniki analizy ilościowej (analiza wrażliwości, symulacje Monte Carlo, oczekiwana wartość pieniężna, drzewa decyzyjne)
  • Porównanie analizy jakościowej i ilościowej
  • Rezultaty analizy ilościowej ryzyk
 8. Planowanie reakcji na ryzyka
  • Planowanie reakcji – kluczowe elementy i wskazówki praktyczne
  • Reakcje na zagrożenia
  • Reakcje na szanse
  • Reakcje na całościowe ryzyko projektu
  • Efektywność reakcji na ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyka – rezultaty
 9. Wdrażanie reakcji na ryzyka i monitorowanie ryzyk
  • Cele i zasady wdrażania reakcji i monitorowania ryzyk
  • Podstawowe techniki i narzędzia
  • Rezultaty procesu monitorowania ryzyk
 10. Podsumowanie
  • Typowe błędy w zarządzaniu ryzykiem
  • Czynniki krytyczne zarządzania ryzykiem