Pobierz kartę szkolenia

Komunikacja i budowanie relacji

kod szkolenia: HR-PKI / Komunikacja

Pakiety e-learning

Dobre relacje w zespole to oznaka wzajemnego zrozumienia, co wpływa na lepszą komunikację i współpracę. Przy dobrych relacjach rodzi się korzystna atmosfera pracy, ludzie chętniej ze sobą rozmawiają, więcej o sobie wiedzą, wspierają się, oferują pomoc lub dzielą się problemami. Te z pozoru proste zagadnienia stają się wyzwaniem, kiedy stykają się różne charaktery, osoby z różnymi doświadczeniami, patrzące na te same sprawy inaczej niż byśmy oczekiwali. 

training assurance
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  10h|  17.09 18.09
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  10h|  20.11 21.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie dla członków zespołu, szefów dla osób, które chcą budować i rozwijać relacje z otoczeniem.

 

 • Znalezienie sposobów budowania relacji w swoim zespole i otoczeniu biznesowym.
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic osobowości oraz jak je przełożyć na korzyść współpracy. 
 • Umiejętność wychwytywania sytuacji, które mogą wyłonić konflikt. 
 • Większa otwartość na ludzi i pojmowanie różnic.
 • Świadomość emocji własnych i innych.
 • Wiedza o sposobach tworzenia, wpywania na atmosferę zaufania, szacunku i dobrych relacji w zespole.

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Realna ocena zmiany postaw jest możliwa w miejscu pracy uczestników.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji
  • Jak komunikacja poprawia relacje?
  • Jak ludzie się komunikują?
  • Nieporozumienia w komunikacji i ich skutki.
  • Rozmowa konfliktogenna – jak jej unikać?
  • Narzędzia dobrej komunikacji.
  • Zaufanie w budowaniu relacji z otoczeniem.
  • Co pomaga w budowaniu relacji? Jak "rozkręcać" relacje?
 2. Różnorodność stylów komunikacji
  • Typy preferencji stylów komunikacji.
  • Analiza sposobów przetwarzania i przekazywania informacji przez osoby reprezentujące odmienne style.
  • Różnice jako potencjał do rozwoju. 
 3. Inteligencja emocjonalna
  • Wymiary inteligencji emocjonalnej – umiejętność rozpoznania własnych emocji, kontrola nad nimi, rozpoznanie emocji u innych, wywieranie wpływu.
  • Jak radzić sobie z własną trudną emocją?
  • Reagowanie na trudne sytuacje w rozmowie: zarzuty ze strony rozmówcy, agresja i brak zrozumienia.
  • Tonowanie emocji – sposoby sprowadzenia rozmowy na neutralny grunt.
 4. Wyznaczanie granic
  • Czym jest asertywność i dlaczego to nie jest tylko sztuka mówienia „nie”?
  • Asertywność jako rodzaj postawy.
  • Jak przejawia się asertywność?
  • Zachowania uległe, dominujące i manipulacyjne, a zachowania asertywne.
  • Prawa asertywności.
  • Komunikaty asertywne.
  • Metody wspierające komunikację asertywną.
  • Korzyści i możliwe zagrożenia wynikające z postaw i komunikatów asertywnych w relacjach z ludźmi.
 5. Siła pytań w komunikacji
  • Rodzaje pytań i ich zastosowanie do efektywnego pozyskiwania informacji.
  • Strategie zadawania pytań.
  • Ćwiczenia dotyczące różnego rodzaju pytań, określenie ich skuteczności w zależności od celu rozmowy.
  • Sztuka słuchania.
 6. Komunikacja wzmacniająca relacje i zrozumienie 
  • Wrażliwość różnych ludzi na poszczególne wymiary (4 typy ucha wg typologii F. Shulza von Thuna).
  • Pełne komunikaty (Fakty-Ustosunkowanie się-Potrzeby).
  • Porozumienie bez przemocy (język w komunikacji NVC).
  • Metody pomagające uszczegółowić niepełną wypowiedź rozmówcy.
 7. Podsumowanie warsztatu
  • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy.