Pobierz kartę szkolenia

M_o_R® Practitioner - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-PMoR / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  11.07 12.07
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 000,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  10.10 11.10
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 000,00 PLN
3 000,00 PLN 3 690,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej, programowej, jak i operacyjnej. Przede wszystkim do managerów wszystkich szczebli, którzy posiadają podstawowe doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w oparciu o standard Management of Risk M_o_R® oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w tym zakresie. Konieczna jest znajomość standardu na poziomie Foundation.

Uczetnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektornicznej. Certyfikat M_o_R® Practitioner ważny jest 3 lata.

Celem szkolenia jest odświeżenie, ugruntowanie oraz poszerzenie wiedzy ze standardu Management of Risk M_o_R. Zdobyte praktyczne umiejętności pozwolą na odpowiednie zastosowanie i dostosowanie filozofii M_o_R do rzeczywistej sytuacji biznesowej. Uczestnik nie tylko będzie rozumiał ryzyka oraz zobaczy, jak wygląda całościowe postępowanie z ryzykiem, ale będzie w stanie szybko dostosować i wdrożyć poznane rozwiązania w swojej organizacji. Ćwiczenia i warsztaty także przygotują uczestników do certyfikacji na poziomie Practitioner.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzamin przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.
Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin M_o_R® Practitioner

  • Czas trwania egzaminu 180 minut
  • Test składający się z 80 pytań
  • Minimalny próg zaliczenia to 40 punktów
  • Możliwości korzystania z autoryzowanego podręcznika

Znajomość pojęć z zakresu zarządzania (projektami, programami, strategicznego) lub odbycie kursu z zarządzania. Wymagane jest posiadanie ważnego certyfikatu M_o_R Foundation.

Na szkoleniu wymagane jest posiadanie autoryzowanego podręcznika "Management of Risk"

Podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w angielskiej wersji językowej. Polska wersja językowa dostępna jest wylącznie w formie online. 

  • Szkolenie: polski
  • Materiały: polski
  • Egzamin: polski

W cenę szkolenie wliczone są:

  • Akredytowane materiały szkoleniowe 
  • Voucher na egzamin online M_o_R® Practitioner

Dodatkowe opcje: 

  • Autoryzowany podręcznik MoR® w wersji papierowej w cenie 350 zł
  • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
  1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
    • Zasady egzaminu
    • Pojęcia
    • Pryncypia zarządzania ryzykiem
    • Kontrola stanu zarządzania ryzykiem
    • Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem
  2. Perspektywa strategiczna
    • Dokumenty
    • Zastosowanie procesu
    • Techniki
  3. Perspektywa programowa
    • Dokumenty
    • Zastosowanie procesu
    • Techniki
  4. Perspektywa projektowa
    • Dokumenty
    • Zastosowanie procesu
    • Techniki
  5. Perspektywa operacyjna
    • Dokumenty
    • Zastosowanie procesu
    • Techniki
  6. Przykładowe egzaminy próbne
  7. Egzamin