Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Integracja procesów migracyjnych w strategii personalnej organizacji

kod szkolenia: HR-Inne / AHR_migr_2D

Obszar migracji i ich wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi kluczową dziedzinę w kontekście współczesnego świata pracy. W obliczu globalizacji, dynamicznych zmian demograficznych oraz rosnącego zróżnicowania kulturowego w miejscach pracy, zrozumienie i umiejętność skutecznego zarządzania różnorodnością staje się niezbędne dla organizacji dążących do osiągnięcia sukcesu.

Migracje ludności nie tylko zmieniają krajobraz demograficzny, ale również wpływają na struktury organizacyjne, strategie rekrutacyjne, kultury firmowe oraz relacje między pracownikami. Dlatego też, dla działów HR i kadry menedżerskiej jest to kluczowy obszar do zrozumienia i opanowania.

Ponadto, w obliczu globalnego deficytu talentów, otwarcie się na pracowników migracyjnych staje się coraz bardziej istotne dla zachowania konkurencyjności na rynku. Wykorzystanie pełnego potencjału pracowników z różnych kultur i tła kulturowego może przyczynić się do innowacyjności, elastyczności oraz zwiększenia efektywności organizacji.

Wreszcie, omawiany obszar ma również wymiar społeczny i etyczny. Zapewnienie równych szans na rynku pracy, eliminacja dyskryminacji oraz tworzenie przyjaznego środowiska dla pracowników migracyjnych są fundamentalnymi wartościami, którymi powinny kierować się organizacje w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też, zrozumienie kompleksowych aspektów migracji oraz umiejętność skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową stają się nie tylko wyzwaniem, ale również szansą dla organizacji, które aspirują do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  09.07 10.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  08.08 09.08
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

 •  Dzięki różnorodności kulturowej w zespole, organizacje zyskują różnorodne perspektywy i doświadczenia, co sprzyja generowaniu nowych pomysłów oraz kreatywnemu podejściu do rozwiązywania problemów. Pracownicy o różnym tle kulturowym mogą spojrzeć na dany problem z różnych stron, co sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

 • Zarządzanie różnorodnością kulturową rozwija umiejętność organizacji do szybkiego reagowania na zmiany otoczenia oraz dostosowywania się do nowych sytuacji. Elastyczność w podejściu do różnorodności kulturowej umożliwia organizacjom szybsze przystosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i społecznych.

 • Organizacje, które promują inkluzję i równość w miejscu pracy, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy dbający o różnorodność i otwarty na pracowników z różnych środowisk kulturowych. To z kolei przyciąga talenty z różnych części świata i przyczynia się do budowania silnej marki pracodawcy.

 • Organizacje, które oferują przyjazne środowisko pracy dla pracowników migracyjnych, stają się atrakcyjnymi miejscami pracy dla osób z różnych kultur. To pozwala na przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów, co ma kluczowe znaczenie w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

 • Praca w wielokulturowym środowisku rozwija umiejętności komunikacyjne, empatię oraz otwartość na różnorodne punkty widzenia. To z kolei przekłada się na lepszą współpracę w zespole, skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie harmonijnych relacji między pracownikami.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do problematyki migracji

– od najnowszych trendów po nieoczywiste motywacje migrantów.

 1. Jak Migracje Kształtują Politykę HR
 • Jak globalne migracje ludności wpływają na strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz jakie wyzwania stawiają przed działami HR.
 1. Społeczno-gospodarcze czynniki wpływające na migrację
 • Analiza głównych czynników społeczno-gospodarczych, które napędzają migracje oraz dyskusja nad ich wpływem na rynek pracy.
 1. Motywacje migrantów i Polska jako destynacja pracy
 • Co sprawia, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem pracy dla migrantów? Poznajmy tę historię i zrozummy motywacje migracyjne.
 1. Wyzwania i rozwiązania w obszarze integracji pracowników migracyjnych
 • Przełamując bariery: Omówienie problemów związanych z integracją pracowników migracyjnych i poszukiwanie skutecznych strategii rozwiązania tych wyzwań.

Dzień 2

 1. Prawo, Praca i Migracje: Ścieżka Prawna dla Pracowników Zagranicznych
 • Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców oraz omówienie praktycznych aspektów ich implementacji.
 1. Metody oceny umiejętności pracowników zagranicznych
 • Jak skutecznie oceniać kwalifikacje pracowników spoza kraju? Praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki.
 1. Dopasowanie Idealne: Kompetencje Pracowników a Wymagania Stanowisk
 • Odkryjmy narzędzia i strategie, które pomagają w dopasowaniu ofert pracy do umiejętności pracowników migracyjnych.
 1. Kreowanie przyjaznego środowiska dla pracowników migracyjnych
 • Jak stworzyć atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku?
 • Konstruktywne wsparcie i inkluzja: Organizacyjne i językowe wsparcie dla pracowników migracyjnych: najlepsze praktyki i sposoby na budowanie pozytywnej atmosfery.
 1. Mosty międzykulturowe
 • Promowanie współpracy międzykulturowej jako klucz do sukcesu organizacji: jak rozwijać otwartość i zrozumienie w firmie?
 1. Podsumowanie i zakończenie: Nowe perspektywy, powe możliwości w kontekście rzeczywistości zawodowej uczestników szkolenia
 • Wspólne refleksje nad zdobytą wiedzą i inspirujące wnioski na przyszłość.