Pobierz kartę szkolenia

Management 3.0 Foundation

kod szkolenia: ZP-M3.0 / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Management 3.0 Foundation to szkolenie dotyczące innowacyjnego podejścia do zarządzania i przywództwa w organizacji. Management 3.0 to styl dostosowany do obecnych czasów.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  16h|  26.09 27.09
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 950,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  25.11 26.11
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 950,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  12.12 13.12
1 950,00 PLN + 23% VAT (2 398,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 950,00 PLN
1 950,00 PLN 2 398,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do liderów zespołów, kierowników zmiany, managerów, CEO, dyrektorów i menedżerów HR, kierowników projektów, właścicieli produktów, Scrum Masterów, agile deweloperów, członków zespołów, Agile Coachów, pracowników branży kreatywnej, kierowników rozwojowych. Każdego, kogo interesuje zwinne zarządzanie, zwiększanie zaangażowania pracowników i nowoczesne przywództwo. Wszystkich, którzy chcą usprawnić swoją pracę.

 

Szkolenie prezentuje wiedzę i praktyki nowoczesnego zarządzania i przywództwa obejmujące teorię złożoności i myślenie systemowe, motywację, zarządzanie zmianą, komunikację. Pokazuje techniki zarządzania zespołem, które są zgodne z podejściem Agile:

 • Pobudzanie kreatywności i innowacyjności.

 • Poprawa produktywności.

 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania.

 • Satysfakcja wręcz w management określone wprost jako szczęście pracowników z wykonywanej pracy.

 • Każdy pracownik czuję się doceniony – a sukces przypisany jest zespołowi a nie jednostce.

 • Związanie pracownika z organizacją (zmniejszenie rotacji).

 • Pozytywny wizerunek pracodawcy.

Po szkoleniu Uczestnicy wychodzą wyposażeni w wiedzę i gotowe do wdrożenia narzędzia. Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Management 3.0, który uprawnia do ubiegania się o licencję Facylitatora Management 3.0.

Ścieżka uzyskania licencji realizowana jest przez Organizację Management 3.0. Więcej informacji: Licencja Facylitatora Management 3.0

Udział w przedmiotowym szkoleniu rekomendujemy osobom, które posiadają podstawową wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu zarządzania.

 

 • Szkolenie – język polski

 • Materiały – język polski

 

1. Zarządzanie i przywództwo

 • Kiedy przewodzić a kiedy zarządzać
 • W jaki sposób jasno określać cele oraz kierować zespołami
 • Przegląd metodyk, praktyk i najczęstszych wyzwań we wdrażaniu podejścia zwinnego w firmie
 • Ewaluacja podejścia do zarządzania

2. Teoria systemów złożonych

 • Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
 • W jaki sposób radzić sobie ze złożonością, jakie są kryteria złożoności

3. Motywacja i zaangażowanie

 • Rodzaje motywacji
 • Narzędzia i techniki badania i wzmacniania motywacji i ewaluacji pracowników
 • Jak wbudować motywatory do systemu organizacji

4. Delegowanie i uprawomocnienie

 • Samoorganizacja, budowanie zaufania, poziomy delegowania
 • Budowanie świadomości odpowiedzialności

5. Jak rozwijać i budować wartości

 • Wartości i kultura
 • jak liderzy mogą wpływać na kulturę organizacji

6. Uczenie się i budowanie kompetencji

 • Siedem sposobów budowania kompetencji
 • Metryki rozwoju, co czyni zespoły kompetentnymi, poziomy kompetencji

7. Skalowanie struktury organizacyjnej

 • W jaki sposób stymulować wzrost organizacji
 • Kierunki rozwoju organizacji
 • Jak osiągnąć równowagę
 • Jak skalować w sposób zwinny
 • Wzorce balansowania struktur

8. Sukces i porażka

 • W jaki sposób wykorzystać porażki w rozwoju
 • Sukces jako wynik zmiany organizacyjnej
 • Cztery wymiary zarządzania zmianą
 • Narzędzia do retrospektywy