Pobierz kartę szkolenia

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2019/2022

kod szkolenia: MS 55341 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie w formule stacjonarnej Autoryzowane szkolenie MS 55341 jest odpowiednikiem do wycofanego szkolenia MS 20740-Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016. Szkolenie skierowane do:
 • Administrator,
 • HelpDesk,
 • Specjalista IT
  Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

MS 55341 jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć wymagania oraz opcje konfiguracji pamięci masowej i przetwarzania danych, dostępne i mające zastosowanie w systemie Windows Server. Szkolenie i powiązane laboratoria dotyczą systemu Windows Server 2022, ale większość poruszanych tematów jest również dostępna w serwerach Windows Server 2016 i 2019. Podczas praktycznych laboratoriów uczestnicy skupiają się na tym, jak administrować Windows Server za pomocą nie tylko tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Server Manager, ale także Windows Admin Center.

 

Główne grupy docelowe tego kursu to:

Administratorzy systemu Windows Server, którzy dysponują podstawową wiedzą z administrowania systemem Windows Server i pokrewnymi technologiami oraz którzy chcą dowiedzieć się więcej o funkcjach pamięci masowej i mocy obliczeniowej w systemie Windows Server.

Profesjonaliści IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, zwłaszcza na temat technologii pamięci masowej i obliczeń w systemie Windows Server.

Specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server, chcący swoją wiedzę poszerzyć lub ugruntować.

 

Odpowiednik wycofanego autoryzowanego szkolenia MS 20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

Umiejętność przygotowania i zainstalowania systemu Windows Server oraz jego aktualizacji.

Znajomość strategii migracji serwera.

Umiejętność korzystania z różnych opcji przechowywania, znajomość formatów tablic partycji, dysków podstawowych i dynamicznych, systemów plików, administracja dyskami i woluminami.

Wiedza na temat rozwiązania pamięci masowej dla przedsiębiorstw, wdrażania miejsca do magazynowania i deduplikacji danych oraz zarządzaj nimi.

Znajomość roli Microsoft Hyper-V oraz umiejętność konfigurowania i zarządzania maszynami wirtualnymi.

Wiedza związana ze wdrażaniem, konfiguracją i zarządzaniem kontenerami Windows i Hyper-V.

Umiejętność użycia technologii wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii w systemie Windows Server.

Zdolność do planowania, tworzenia i zarządzania klastrem pracy awaryjnej.

Znajomość klastra pracy awaryjnej dla maszyn wirtualnych Hyper-V.

Znajomość klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i implementacji równoważenia obciążenia sieciowego.

Umiejętność tworzenia obrazów wdrożeniowych i zarządzania nimi.

Wiedza na temat zarządzania, monitorowania i konserwacji instalacji maszyn wirtualnych

Podstawowe zrozumienie podstaw sieci, świadomość i zrozumienie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

Zrozumienie podstawowych pojęć Active Directory, podstawowa znajomość sprzętu serwerowego.

Doświadczenie w obsłudze i konfiguracji klienckich systemów operacyjnych Windows, takich jak Windows 10 lub Windows 1.

Wskazana podstawowa wiedza na temat posługiwania się komendami Windows PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów,

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski 

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • demonstracje
 • wspólne projekty
 • laboratoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka
 1. Wprowadzenie
 • Informacje o szkoleniu
 • Agenda szkolenia
 • Środowisko laboratoryjne
 1. Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń
 • Przedstawiamy Windows Server
 • Przygotowanie i instalacja Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji
 • Migracja ról i obciążeń serwera
 • Modele aktywacji systemu Windows Server
 1. Konfiguracja pamięci lokalnej
 • Zarządzanie dyskami w systemie Windows Server
 • Zarządzanie wolumenami w Windows Server
 • Tworzenie i zarządzanie wolumenami
 • Zmiana rozmiaru woluminów
 • Zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi
 1. Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw
 • Przegląd rozwiązań DAS, NAS i SAN
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel przez Ethernet
 • Zrozumienie iSNS, DCB i MPIO
 • Konfiguracja udostępniania w Windows Server
 • Planowanie wymagań magazynowych
 • Konfiguracja pamięci iSCSI
 • Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą współdzieloną
 1. Wdrażanie przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych
 • Wdrażanie przestrzeni dyskowych
 • Zarządzanie przestrzeniami do przechowywania
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Tworzenie miejsca do przechowywania
 • Instalowanie deduplikacji danych
 • Konfigurowanie deduplikacji danych
 1. Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych
 • Przegląd Hyper-V
 • Instalowanie Hyper-V
 • Konfigurowanie magazynu na serwerach hosta Hyper-V
 • Konfigurowanie sieci na serwerach hosta Hyper-V
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Konfiguracja sieci Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Zagnieżdżona wirtualizację dla maszyny wirtualnej
 1. Wdrażanie i zarządzanie kontenerami
 • Przegląd kontenerów w Windows Server
 • Wdrażanie kontenerów Windows Server i Hyper-V
 • Instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie kontenerami za pomocą Docker
 • Instalowanie i konfigurowanie kontenerów systemu Windows Server za pomocą programu Windows PowerShell
 • Wdrażanie kontenerów za pomocą Docker
 1. Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii
 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań zapewniających wysoką dostępność i odtwarzanie po awarii za pomocą maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przy użyciu funkcji Kopia zapasowa systemu Windows Server
 • Wysoka dostępność dzięki klastrom pracy awaryjnej w systemie Windows Server
 • Określanie odpowiedniego rozwiązania zapewniającego wysoką dostępność i odtwarzanie po awarii
 • Wdrażanie migracji pamięci
 • Konfigurowanie replik Hyper-V
 1. Implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • Planowanie klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfigurowanie nowego klastra pracy awaryjnej
 • Utrzymanie klastra pracy awaryjnej
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej
 • Wdrażanie wysokiej dostępności z klastrowaniem typu stretch
 • Tworzenie klastra pracy awaryjnej
 • Weryfikowanie ustawień kworum i dodawanie węzła
 • Eksmisja węzła i weryfikacja ustawień kworum
 • Modyfikacja ustawień kworum
 • Weryfikacja wysokiej dostępności
 1. Implementacja klastrów pracy awaryjnej w systemie Windows Server Hyper-V
 • Omówienie integracji funkcji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrach pracy awaryjnej
 • Najważniejsze funkcje maszyn wirtualnych w środowisku klastrowym
 • Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej dla Hyper-V
 • Konfigurowanie maszyny wirtualnej o wysokiej dostępności
 1. Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego
 • Przegląd NLB
 • Konfigurowanie klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 • Planowanie wdrożenia NLB
 • Wdrażanie klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)
 • Konfigurowanie i zarządzanie klastrem równoważenia obciążenia sieciowego
 • Weryfikowanie wysokiej dostępności klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 1. Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi
 • Wprowadzenie do obrazów wdrożeniowych
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi za pomocą MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych dla różnych obciążeń
 • Konfiguracja MDT
 • Tworzenie i wdrażanie obrazu
 1. Zarządzanie, monitorowanie i konserwacja instalacji maszyn wirtualnych
 • Omówienie programu WSUS i opcji wdrażania
 • Aktualizacja procesu zarządzania za pomocą WSUS
 • Omówienie Windows PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z Monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń
 • Ustalenie punktu odniesienia wydajności
 • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością
 • Przeglądanie i konfigurowanie scentralizowanych dzienników zdarzeń