Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie i komunikacja w projektach zwinnych (Agile) i kaskadowych

kod szkolenia: HR-APM / ZiKwP_3d

Pakiety e-learning

Agile i Waterfall to najpopularniejsze, najczęściej stosowane metodyki zarządzania projektami. Wiele firm na dobre trzyma się konsekwentnie jednego z tych podejść, inne firmy stoją przed wyborem metodologii, a jeszcze inne z uwagi na swoją specyfikę uznają i korzystają z obu podejść.

Wybierając między Agile a Waterfall, warto zastanowić, w jakim kierunku rozwijać rolę menedżerską by skutecznie realizować projekty:

 • Jak funkcjonować w świecie VUCA?
 • Jak budować autorytet i stać się liderem zespołu o płaskiej strukturze?
 • Jak nie bać się konfliktu i w sposób właściwy nim zarządzić w rzeczywistości projektowi?
 • Jak prowadzić trudne rozmowy z uczestnikami projektu?
 • Jak komunikować się skutecznie w pracy projektowej?
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  15h|  11.09 12.09 13.09
1 750,00 PLN + 23% VAT (2 152,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 750,00 PLN
1 750,00 PLN 2 152,50 PLN brutto

Warsztaty przeznaczone są dla osób podejmujących pierwsze wyzwania projektowe lub chcący ustrukturyzować wiedzę, rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania zespołem projektowym.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Posiada aktualną wiedzę na temat trendów w przywództwie.
 • Zna swój preferowany styl przywództwa.
 • Rozumie na czym polegają zadania i odpowiedzialności menedżerskie.
 • Potrafi stosować metody zarządzania celowego (np. zarządzanie zorientowane na rezultat).
 • Potrafi umiejętnie dobierać członków zespołu do projektów i zadań.
 • Wie jak definiować cele oraz komunikować się z zespołem.
 • Potrafi udzielać informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i profesjonalny.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Menedżerowie i przywódcy

 • Różnice pomiędzy zadaniami i zakresem działań menedżera a zadaniami i zakresem działań przywódcy

 • Koncepcje dotyczące przywództwa w świecie VUCA (min. przywództwo współdzielone, przywództwo służebne)

 • Menedżer przywódcą? Pięć poziomów przywództwa według Maxwella

 • Sposoby podejmowania decyzji wpływające na autorytet menedżera i zaangażowanie zespołu projektowego

 • Budowanie autorytetu w zespołach Agilowych

 1. Zespół odpowiedzialny – podział zadań i przyjmowanie odpowiedzialności

 • Obszary zarządzania w zwinnym zespole projektowym

 • Zakres odpowiedzialności i zadań, jakie wyznacza menedżerowi zespół

 • Oczekiwania i potrzeby zespołu w relacji z menedżerem. Określenie oczekiwań w stosunku do zespołu

 • Podejście Adair’a – równowaga pomiędzy osiąganiem celów, indywidualnym rozwojem członków zespołu, integracją zespołu

 1. Czynniki skuteczności zespołu projektowego

 • Struktury projektowe w organizacjach

 • Porównanie struktur i metod pracy zespołów projektowych w metodykach Waterfall i Agile

 • Gra symulacyjna pokazująca mechanizmy wpływające na skuteczność zespołu projektowego złożonego z osób pochodzących z różnych obszarów struktury organizacyjnej firmy

 • Omówienie czynników wpływających na efektywność zespołów

 • Czynniki obniżające skuteczność zespołów – najczęściej pojawiające się dysfunkcje w zespołach projektowych

 • Fazy rozwoju zespołu projektowego a postępy w projekcie

 1. Dobór ludzi i zadań – role w zespole

 • Różnorodność preferencji w stylach pracy – kogo potrzebuje zwinny zespół?

 • Zrozumieć siebie i innych, czyli o typologii stylów osobowości K.G. Junga.

 • Zarządzanie różnorodnością ról i preferencji

 1. Dobrze zdefiniowane cele

 • Czym jest cel, czym zadanie?

 • Typy celów wyznaczanych zespołowi projektowemu przez biznes (SOOS – Strategiczne, Operacyjne, Ogólne, Szczegółowe) – zbiór zadań w Scrum – Product Backlog

 • Definiowanie celów operacyjnych zgodnie z wybranymi modelami (np. SMART)

 • Priorytetyzacja i przyrostowa realizacja celów w metodykach zwinnych (np. w DSDM) – metoda MoSCoW

 1. Delegowanie, które rozwija i motywuje

 • Dostosowanie zadań do poziomu kompetencji pracownika wg. Blancharda

 • Rozmowy planujące, monitorujące, oceniające

 • Zasady delegowania

 • Informacja zwrotna w pracy zespołu.

 • Feedback pozbawiony krzywdzącego komunikatu „TY”

 • Modele udzielania feedbacku (FUKO, SPiNKA)

 1. Radzenie sobie z konfliktem w zespole

 • Konflikt jako naturalne zjawisko w pracy zespołu – źródło, profilaktyka, rozwiązywanie.

 • Jak skutecznie zarządzić konfliktem i go opanować?

 • Strategie rozwiązywania konfliktów

 1. Komunikacja w projekcie

 • Komunikacja z interesariuszami projektu

 • Plan komunikacji w projekcie – ustalenie odbiorców komunikacji, kanałów komunikacji oraz częstotliwości przekazywania informacji

 • Sposób pracy i komunikacji zgodny z piramidą NOZBE

 • Komunikacja mailowa w projekcie

 • Kontakt telefoniczny wzbogacony o ładunek emocjonalny uzupełniający przekaz

 • Spotkania zespołów w projekcie – spotkania face to face oraz online – jakimi prawami się rządzą?

 • Spotkania otwierające projekt, dotyczące realizacji kamieni milowych i zamykające projekt

 • Spotkania w metodykach zwinnych. Spotkania w Scrum – Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

9. Podsumowanie

 • Sesja pytań i odpowiedzi

 • Wykorzystanie poznanej wiedzy i trenowanych umiejętności

 • Sporządzenia planu wdrożenia