Pobierz kartę szkolenia

Modelowanie procesów w BPMN

kod szkolenia: BPMN01 / PL AA 2d

Pakiety e-learning

training assurance
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  01.08 02.08
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  19.09 20.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  14.11 15.11
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  12.12 13.12
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
2 000,00 PLN 2 460,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców w organizacji zarówno ze strony biznesu jak i IT chcących zapoznać się z notacją BPMN w sposób pozwalający na samodzielne tworzenie oraz czytanie diagramów. Wobec powyższego, zadowolonymi uczestnikami byli zarówno analitycy biznesowi, analitycy systemowi i programiści, jak i menedżerowie produktów, menedżerowie projektów oraz liderzy różnego szczebla.

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów za pomocą notacji BPMN w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych diagramów pozwalających na odwzorowanie rzeczywistości biznesowej oraz swobodną interpretację zamodelowanych procesów.

40% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne realizowane przy pomocy oprogramowania BizAgi Modeler, przeplatane wykładami, prezentacją multimedialną oraz dyskusją moderowaną.

Na prośbę organizatora zajęcia mogą kończyć się testem sprawdzającym znajomość BPMN.

Nie jest wymagana wstępna wiedza specjalistyczna, natomiast preferowana jest ogólna wiedza o zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z warsztatem.

Dla osób zainteresowanych głębszą znajomością notacji BPMN i technik mapowania, rekomendujemy 4 – dniowe Szkolenie rozszerzone BPMN 2.0 charakteryzujące się jeszcze większą liczbą ćwiczeń.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Dzień 1

 1. Informacje wstępne
 2. BPMN – wprowadzenie
 3. Sposoby przedstawiania diagramu BPD
 4. Podstawowe elementy diagramu BPD
  • obiekty
  • połączenia
  • dodatkowe informacje na diagramie
  • grupowanie obiektów: Pool, Lane
 5. Cechy dobrego diagramu
 6. Koncepcja tokenu
 7. Aktywności BPMN
  • procesy
  • podprocesy
  • zadania
 8. Typy zadań
 9. Znaczniki aktywności
 10. Podproces typu transakcja
 11. Zapoznanie się z interfejsem narzędzia do odwzorowywania procesów.
 12. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu (wyłącznie pozytywny scenariusz)
 13. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 14. Podstawowe rodzaje zdarzeń w BPMN
  • zdarzenia początkowe i ich typy
  • zdarzenia pośrednie i ich typy
  • zdarzenia końcowe i ich typy
 15. Bramki
  • łączenie i dzielenie przepływu
  • bramka XOR (sterowana przepływem, sterowana zdarzeniami)
 16. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 17. Omówienie części ćwiczeń na forum grupy

Dzień 2

 1. Podsumowanie dnia poprzedniego – powtórzenie
 2. Omówienie pozostałej części ćwiczeń na forum grupy
 3. Bramki
  • bramka AND
  • bramka OR
  • bramka COMPLEX
 4. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 5. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 6. Praktyczne przykłady zamodelowanych procesów
 7. Dobre praktyki modelowania
 8. Grupowanie obiektów
 9. Metody łączenia obiektów
  • przepływy sekwencyjne (w tym decyzyjne i domyślne)
  •  przepływy informacji
  • asocjacje
 10. Artefakty
 11. Narzędzia do modelowania procesów.