Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie modelowaniem procesów biznesowych

kod szkolenia: AB003 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  24.07 25.07 26.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.08 29.08 30.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.09 24.09 25.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.12 03.12 04.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do uczestników mało i średnio zaawansowanych, pełniących role analityków biznesowych, członków zespołów projektowych, jak również dla innych osób zainteresowanych zagadnieniami analizy biznesowej pod względem wytwarzania systemów informatycznych.

Główną korzyścią wynikającą z ukończenia szkolenia jest zapoznanie się z możliwościami modelowania procesów w oparciu o różne standardy graficzne (notacje). Dodatkowym benefitem jest usystematyzowanie pojęć związanych z procesami i analizą biznesową. Uczestnik szkolenia, który jest ekspertem dziedzinowym (SME) staje się jeszcze lepszym partnerem dla analityków i deweloperów w zespołach projektowych, a analitycy i deweloperzy poszerzają swoje portfolio technik umożliwiających efektywniejszą współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Wskazana jest znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem procesami lub uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie informatycznym

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów
  • Procesy biznesowe
  • Procesy IT
 2. Hierarchia procesów
  • Model biznesowy organizacji
  • Zarządzanie usługami / procesami IT
 3. Zarządzanie modelowaniem procesów na potrzeby własne organizacji
 4. Zarządzanie modelowaniem procesów na potrzeby realizowanych projektów wewnętrznych / zewnętrznych
 5. Standard / konwencja modelowania
 6. Modelowanie w projektach informatycznych
  • w oparciu o UML
  • w oparciu o BPMN
  • bez modelowania z wykorzystaniem User Stories
 7. Modelowanie procesów dla potrzeb organizacyjno –  zarządczych
  • własne metodyki
  • standard eEPC w ramach koncepcji ARIS
 8. eEPC
  • aktywności
  • zdarzenia
  • operatory logiczne
  • reguły modelowania
 9. Wybrane diagramy UML
  • Przypadki użycia (Use Case)
  • Diagram aktywności
 10. Standard opisu procesów BPMN 2.0
  • Typy diagramów
  • Podprocesy, aktywności, zadania
  • Podział zdarzeń
  • Bramki logiczne
 11. Modelowanie AS IS, a modelowanie TO BE
 12. Podejście biznesowe do modelowania procesów
  • Mapowanie strumienia wartości (VSM)
  • Metoda Service Blueprint
 13. Podsumowanie