Pobierz kartę szkolenia

Value Stream Management Foundation (VSM)- akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-VSMF-DOI / PL DL 2d

Zarządzanie Strumieniem Wartości istnieje od czasów powstania koncepcji Lean, ale w świecie cyfrowym jest to zupełnie inne wyzwanie. Cyfrowe strumienie wartości wymagają innego podejścia, a łańcuch narzędzi DevOps oznaczają, że mamy więcej możliwości uzyskania praktycznych wskazówek i dostarczenia wartościowych rezultatów naszym klientom niż kiedykolwiek wcześniej. DevOps Institute oferuje szkolenie wprowadzające do zasad, praktyk i narzędzi zarządzania strumieniem wartości we współpracy z VSM Consortium.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO
 • Szkolenie Value Stream Management Foundation zaprojektowano, aby optymalizować przepływ i realizację wartości w cyfrowych strumieniach wartości oraz rozwijać umiejętności poszczególnych osób. Cyfrowe strumienie wartości obejmują aplikacje i usługi, a także platformy, które je obsługują, np. infrastrukturę chmurową lub łańcuchy narzędzi DevOps.
 • To szkolenie prowadzi uczestników przez ścieżkę wdrażania zarządzania strumieniem wartości. Uwzględnia aspekty ludzkie, procesowe i technologiczne tego sposobu pracy oraz bada, w jaki sposób optymalizacja strumieni wartości pod kątem przepływu i realizacji pozytywnie wpływa na wydajność organizacji.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 000,00 PLN 3 690,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w organizacji, których celem jest poprawa wyników, szczególnie w odpowiedzi na cyfrową transformację lub nieprzewidziane wydarzenia. Wszelkie role związane z tworzeniem i dostarczaniem produktów lub usług:

 • Personel zarządzający i CXO, zwłaszcza CIO, CTO, CPO i CVO
 • Liderzy transformacji i ewolucji oraz agenci zmiany
 • Architekci strumienia wartości, menedżerowie, inżynierowie
 • Scrum Masterzy, trenerzy oraz facylitatorzy Agile i DevOps
 • Menedżerowie portfeli produktów i projektów oraz właściciele biznesu
 • Analitycy biznesowi
 • Architekci, deweloperzy i inżynierowie
 • Menedżerowie wersji i środowiska
 • Pracownicy działu IT, serwisu i wsparcia

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie języka VSM, podstawowe koncepcje i kluczowe praktyki
 • Zdobycie umiejętności
  • identyfikowania i organizowania strumienia wartości
  • mapowania strumienia wartości
  • podłączenia zestawu narzędzi DevOps i jego omiarowania
 • Odkrycie, jak zastosować praktyki DevOps, aby przyspieszyć osiągnięcie wartości i naukę
 • Skuteczne wykorzystywanie metryki do sprawdzania, dostosowywania i rozwijania możliwości
 • Po zdaniu egzaminu otrzymanie certyfikatu Value Stream Management Foundation. Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat od daty zaliczenia egzaminu.

 

Korzyści dla organizacji:

 • Poprawa wydajności, szczególnie w odpowiedzi na cyfrową transformację lub nieprzewidziane sytuacje na rynku
 • Usprawnienie tworzenia i dostarczania produktów lub usług

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy.

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamery pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin Value Stream Management Foundation (VSM):

 • Egzamin w formie online
 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40 (65%)
 • Możliwość korzystania z akredytowanych materiałów (Open book)

Nie jest wymagane szczególne przygotowanie, chociaż praktyczna znajomość zasad Lean, Agile, DevOps i strumienia wartości będzie przydatna.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Dostęp do platformy z akredytowanymi materiałami szkoleniowymi
 • Voucher na egzamin online Value Stream Management Foundation

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Moduł 1: Historia i ewolucja zarządzania strumieniem wartości oraz jego zastosowanie
  • Początki zarządzania strumieniem wartości
  • Definicje zarządzania strumieniem wartości
  • Przepływ – Flow
  • Lean i myślenie systemowe oraz praktyki
  • Agile, DevOps i inne frameworki
  • Badania i analizy
 2. Moduł 2: Identyfikacja strumienia wartości
  • Co to jest strumień wartości?
  • Identyfikacja strumieni wartości
  • Wybór strumienia wartości
  • Cyfrowe strumienie wartości
  • Myślenie strumieniem wartości
 3. Moduł 3: Mapowanie strumieni wartości
  • Rodzaje map
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Niejasne początki – The fuzzy front end
  • Artefakty
  • 10 kroków do mapowania strumienia wartości
  • Mapowanie i zarządzanie
  • Uzasadnienie biznesowe inwestycji w mapowanie strumieni wartości
  • Ograniczenia mapowania strumienia wartości
 4. Moduł 4: Łączenie łańcuchów narzędzi DevOps
  • CICD i łańcuch narzędzi DevOps
  • Procesy zarządzania strumieniem wartości
  • Platformy do zarządzania strumieniem wartości
  • Kategorie narzędzi DevOps
  • Budowa kompleksowego łańcucha narzędzi DevOps
  • Wspólne integracje modeli danych i narzędzi
 5. Moduł 5: Metryki strumienia wartości
  • Dwoistość VSM
  • Przestój w technologii
  • Wskaźniki Lean, DORA i Flow
  • Definicja ukończenia
  • Metryki wartości
  • Hipotezy dotyczące korzyści
  • Strumienie wartości jako centra zysku
  • KPI i OKR
 6. Moduł 6: Kontrola strumienia wartości
  • 3 filary empiryzmu
  • Wydajność organizacyjna
  • Widoczność
  • Kiedy przeprowadzać kontrolę
  • Dane i odkrycie
  • Spostrzeżenia i trendy
 7. Moduł 7: Organizowanie jako strumienie wartości
  • Dostosowanie strumienia wartości
  • Typy i topologie zespołów
  • Projekt do produktu
  • Hierarchia do autonomii
  • Docelowy model operacyjny
  • Strumień wartości – ludzie
  • Role w strumieniu wartości
  • Finansowanie strumienia wartości
 8. Moduł 8: Ewoluujące strumienie wartości
  • Dlaczego teraz?
  • Przejścia
  • Matryca możliwości VSM
  • Góra lodowa kultury VSM
  • Nauka
  • Wprowadzanie lokalnych odkryć w skali globalnej
  • Zarządzanie współzależnościami strumieni wartości