Pobierz kartę szkolenia

Observability Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-OBSF-DOI / PL DL 2d

Mikrousługi i architektury Cloud-Native były celami wielu organizacji, ponieważ miały pomóc w zwiększeniu szybkości i elastyczności, ale wraz ze wzrostem złożoności systemy stają się coraz trudniejsze do obserwacji. Kiedy pojawiają się problemy, często trudno jest segregować i identyfikować ich przyczyny źródłowe.

Szkolenie Observability Foundation wprowadza szereg najlepszych praktyk w zakresie budowania pełnej obserwowalności stosu technologicznego w celu zwiększenia odporności w rozproszonym ekosystemie. Te najlepsze praktyki obejmują budowanie znaczących śladów w topologiach czasowych, wpływ DevSecOps i AIOps na obserwowalność oraz 360-stopniowy widok na budowanie dojrzałych praktyk obserwowalności.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO
 • Wyposażenie uczestników w praktyki, metody i narzędzia umożliwiające zaangażowanie ludzi w całej organizacji poprzez wykorzystanie rzeczywistych scenariuszy i historii przypadków.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać wiedzę i informacje, które mogą wykorzystać w takich sytuacjach jak skuteczne wdrażanie modeli MELT, które pasują do kontekstu organizacyjnego, budując rozproszone śledzenie i odporność od samego początku.
 • Szkolenie zostało opracowane na podstawie kluczowych źródeł wiedzy ekspertów w dziedzinie telemetrii i współpracy z liderami rynku w przestrzeni obserwowalności, a także współpracy z organizacjami, które przekroczyły granice nowoczesnej obserwowalności, aby wyodrębnić najlepsze praktyki użycia.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Docelową grupą odbiorców kursu Observability Foundation są profesjonaliści, w tym:

 • Każdy, kto koncentruje się na skalowalności i niezawodności usług na dużą skalę
 • Każdy zainteresowany nowoczesnym przywództwem IT i podejściami do zmian organizacyjnych
 • Następujące role: menedżerowie biznesowi, agenci zmiany, konsultanci, praktycy DevOps, dyrektorzy IT, menedżerowie IT, właściciele produktów, Scrum Masterzy, inżynierowie oprogramowania, inżynierowie ds. niezawodności witryny, integratorzy systemów, dostawcy narzędzi.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie praktycznej realizacji obserwowalności, śladów, rozpiętości i ich prawidłowej interpretacji
 • Projektowanie obserwowalności w usługach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności
 • Budowanie odpornych na awarie rozproszonych ekosystemów, które można testować pod kątem ryzyka katastrofy
 • Budowanie inteligencji AIOps w operacjach przy użyciu Observability pipeline
 • Zrozumienie innych ról i przyczynianie się do tworzenia lepszej kultury miejsca pracy
 • Po zdaniu egzaminu otrzymanie certyfikatu Observability  Foundation. Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat od daty zaliczenia egzaminu.

 

Korzyści dla organizacji:

 • Wdrożenie Observability skutecznie prowadzi do wyższej wartości biznesowej, większej stabilności i niezawodności usług
 • Poprawa rozwoju produktu, wdrażania i cyklu życia operacji
 • Zwiększona równowaga pomiędzy inwestycjami technicznymi w niezawodność i doświadczenie klienta
 • Jednorodna kultura i większa synchronizacja między zespołami ds. produktu, rozwoju i operacyjnymi, poprawiająca morale personelu

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy.

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamery pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin Observability Foundation:

 • Egzamin w formie online
 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40 (65%)
 • Możliwość korzystania z akredytowanych materiałów (Open book)

Zalecane jest zrozumienie i znajomość powszechnej terminologii, koncepcji, zasad i powiązanego doświadczenia zawodowego Site Reliability Engineering.

Zaleca się, aby uczestnicy wzięli udział w akredytowanym szkoleniu SRE Foundation i zdobyli certyfikat SRE Foundation przed przystąpieniem do kursu i egzaminu Observability Foundation.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Dostęp do platformy z akredytowanymi materiałami szkoleniowymi
 • Voucher na egzamin online Observability Foundation

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Moduł 1: Badanie obserwowalności
  • Co to jest obserwowalność?
  • MELT
  • Znaczenie obserwowalności
  • Dlaczego tradycyjny monitoring nie wystarczy
  • Model dojrzałości obserwowalności
  • Wyzwania związane z obserwowalnością
 2. Moduł 2: Filary obserwowalności
  • Definiowanie telemetrii
  • Trzy filary obserwowalności – logi(logs), metryki(metrics) i ślady(traces)
  • Rozproszone ślady
  • Części śladu
  • Śledzenie: Diagnoza błędów
 3. Moduł 3: Krajobraz open source dla obserwowalności
  • Z czego składa się obserwowalność?
  • Otwarta Telemetria
  • Biblioteki OpenTelemetry
  • Agenci i zbiory OpenTelemetry
  • Pozostała część ekosystemu Open Source
 4. Moduł 4: Mapy usług i topologia
  • Mapy serwisowe
  • Topologia
  • Time Travel Topology
  • Wykresy eskalacji
  • 4 T
 5. Moduł 5: DataOps pomaga uzyskać odpowiednią obserwowalność
  • Obserwowalność i paradoks danych
  • Dlaczego obserwowalność potrzebuje DataOps
  • Własność danych i zarządzanie nimi
  • Prywatność danych i możliwość ich obserwowania
  • Poufność, integralność i dostępność danych
  • Utrzymanie Triady CIA (Confidentiality, Integrity & Availability)
 6. Moduł 6: Budowanie obserwowalności za pomocą AIOps
  • Co to jest AIOps
  • Platformy AIOps
  • Platforma korporacyjna dla AIOps
  • Przypadki użycia AI/ML
  • Optymalizacja automatycznego oprzyrządowania
  • Przekazywanie CI/CD ze sprzężeniem zwrotnym do AIOPs
  • Informacje zwrotne AIOps do bramek jakościZrozumienie przeszłości i przewidywanie przyszłości
 7. Moduł 7: Bezpieczeństwo i sieci a obserwowalność
  • Obserwowalność zagadnień bezpieczeństwa
  • Monitorowanie bezpieczeństwa za pomocą eBPF
  • Bezpieczeństwo kontenera
  • Obserwowalność sieci
  •  Widoczność i integracja
 8. Moduł 8: Praktyki obserwowalności dla DevOps i SRE
  • Wskaźniki obserwowalności
  • Panele kontrolne i wizualizacje
  • Inżynieria Chaosu