Pobierz kartę szkolenia

AIOps Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-AIOpsF-DOI / PL DL 2d

AIOps to dynamicznie rozwijająca się branża napędzana przez szybko ewoluujące środowiska operacyjne IT, charakterystyczne dla aplikacji natywnych w technologiach chmury. AIOps Foundation przedstawia historię, tło, technologie, wyzwania organizacyjne i strategie mające na celu zastosowanie sztucznej inteligencji w operacjach IT.

Certyfikacja AIOps Foundation dotyczy kluczowych zasad i fundamentalnych koncepcji wraz z podstawowymi technologiami AIOps: big data i uczeniem maszynowym.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO
 • Szkolenie AIOps Foundation ma na celu omówienie początków AIOps, w tym historii tego terminu, wzorców, które go poprzedzały oraz kontekstu technologicznego, w którym ewoluował.
 • Szkolenie AIOps Foundation zapewni studentom zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego transformacja cyfrowa wraz z ewolucją uczenia maszynowego spowodowały wzrost AIOps jako niezbędnego narzędzia w dzisiejszym krajobrazie operacji IT.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe technologie uczenia maszynowego i big data, a także podstawowe koncepcje sztucznej inteligencji, różne typy modeli uczenia maszynowego, które można wdrożyć, a także związek między AIOps i MLOps, DevOps i Inżynierią niezawodności (Site Reliability Engineering).
 • Uczestnicy kursu zyskają wiedzę na temat procesów łączenia analizy dużych zbiorów danych, algorytmów uczenia maszynowego, automatyzacji i optymalizacji do jednej platformy, a także solidne zrozumienie korzyści płynących z wdrożenia AIOps w organizacji.

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • Każdego, kto koncentruje się na operacjach IT
 • Osób zainteresowanych oprogramowaniem we współczesnym środowisku IT
 • Architektów i inżynierów AIOps
 • Menedżerów biznesowych, interesariuszy
 • Inżynierów chmury
 • Inżynierów danych i Data Science
 • Inżynierów i praktyków DevOps
 • Dyrektorów IT
 • Menedżerów IT
 • Analityków ds. bezpieczeństwa IT
 • Liderów zespołów IT
 • Właścicieli Produktu
 • Scrum Masterów
 • Inżynierów oprogramowania
 • Inżynierów Site Reliability
 • Integratorów Systemów
 • Dostawców platform i narzędzi AIOps

Korzyści dla uczestników:

 • Jasne zrozumienie historii, pochodzenia i obecnego rozwoju AIOps
 • Poznanie definicji i zrozumienie podstawowych pojęć i kluczowych zasad w ramach AIOps
 • Zrozumienie ogólnych koncepcji big data i sztucznej inteligencji oraz ich związek z AIOps
 • Poznanie związku pomiędzy AIOps i MLOps
 • Zrozumienie efektywności wdrożenia AIOps i możliwych korzyści
 • Po zdaniu egzaminu otrzymanie certyfikatu AIOps Foundation. Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat od daty zaliczenia egzaminu.

 

Korzyści dla organizacji:

 • Zrozumienie zmian w sposobie myślenia, współpracy i umiejętnościach AIOps, które mają zostać zastosowane w organizacji
 • Określenie ilościowych wyników wdrożenia AIOps, korzystając ze standardowych wskaźników branżowych
 • Zrozumienie typowych wyzwań i możliwości stosowania AIOps w organizacji
 • Wizualizacja wyzwań, trendów i względów etycznych, przed którymi mogą stanąć organizacje podczas wdrażania inicjatywy AIOps

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy.

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamery pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin AIOps Foundation:

 • Egzamin w formie online
 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40 (65%)
 • Możliwość korzystania z akredytowanych materiałów (Open book)

Zalecana jest znajomość terminologii informatycznej oraz doświadczenie zawodowe związane z IT.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Dostęp do platformy z akredytowanymi materiałami szkoleniowymi
 • Voucher na egzamin online AIOps Foundation

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Moduł 1: Podstawy AIOps
  • Historia i poprzednicy
  • Znaczenie AIOps
  • Różnice pomiędzy AIOps i IT Operations Analytics
  • Podstawowe technologie i podstawowe koncepcje
  • Etapy systemu AIOps
  • Pokrywające się praktyki
 2. Moduł 2: AIOps w organizacji
  • Czynniki i wpływy
  • AIOps i DevOps
  • AIOps i Inżynieria niezawodności (SRE)
  • AIOps i kwestie bezpieczeństwa
  • Złożoność danych, telemetrii i systemów
  • Nowy paradygmat zrozumienia stanu systemu
 3. Moduł 3: Podstawowe technologie: Dane
  • Czym jest Big Data?
  • Pięć "V" kocepcji Big Data
  • Charakterystyka Big Data
  • Źródła i typy danych AIOps
  • Zróżnicowane dane
 4. Moduł 4: Podstawowe technologie: Uczenie maszynowe (ML)
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
  • Uczenie maszynowe nadzorowane i nienadzorowane
  • Uczenie maszynowe a analityka
  • Uczenie maszynowe i modele uczenia maszynowego
  • AIOps i przyszłość sztucznej inteligencji
  • AIOps a podobieństwa i różnice w analityce danych
 5. Moduł 5: AIOPs i wskaźniki operacyjne
  • Metryki operacyjne
  • Kluczowe wskaźniki do śledzenia w różnych systemach
  • Umowy, cele i wskaźniki
  • Wskaźniki związane z incydentami
  • Ilościowe określanie incydentów (MTTD, MTBF, MTTA, MTTR)
  • Umowy dotyczące poziomu usług
 6. Moduł 6: Przypadki użycia AIOps i sposób myślenia organizacji
  • Przejście z podejścia reaktywnego na proaktywne
  • Charakterystyka reaktywnego podejścia do operacji IT
  • Od podejścia deterministycznego do probabilistycznego
  • Przykłady przypadków użycia
  • AIOps i zmiany w organizacji
  • Zrozumienie przeszłości i przewidywanie przyszłości
 7. Moduł 7: Ocena wpływu AIOps
  • Wskaźniki AIOps i operacji IT
  • AIOps, DevOps i SRE
  • Poprawa dokładności sztucznej inteligencji
  • Widoczność systemu AIOps
  • Śledzenie wpływu AIOps
  • Wpływ na wskaźniki związane z incydentami
  • Wskaźniki AIOps i DORA
 8. Moduł 8: Wdrażanie AIOps w organizacji
  • Unikanie typowych wyzwań
  • Etyka i uczenie maszynowe
  • Ścieżki wdrożenia
  • Jakość danych i procesy
  • Kultura i praktyki organizacyjne
  • Dane i regulacje
  • Błędy uczenia maszynowego
  • Prywatność i dane użytkownika