Pobierz kartę szkolenia

Przywództwo - inspirowanie i budowanie zaangażowania

kod szkolenia: HR-PR / IiBZ_2D

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie przeznaczone jest jest do menedżerów i liderów zespołów oraz kierowników działów.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Ma wiedzę, jakie czynniki wpływają na zaufanie do przełożonego i jakie korzyści płyną z budowania pozytywnych relacji z pracownikami
 • Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia przeprowadzania skutecznych rozmów coachingowych
 • Potrafi zwiększyć efektywność pracy i motywację swojego zespołu
 • Potrafi udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, zarówno swoim pracownikom, jak i przełożonym
 • Umie w skuteczny i motywujący pracownika sposób, wyznaczać cele rozwojowe
 • Wie jak zainspirować innych do działania, pokonywania trudności i zdobywania wiedzy

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1. Kim jest inspirujący Lider?

 • Kluczowe aspekty inspirującego przywództwa (geneza, założenia)
 • Różne narzędzia pracy z zespołem
 • Co inspiruje pracowników? oczekiwania pracowników w różnym wieku wobec przełożonego

2. Rozmowy przełożonego z pracownikiem jako narzędzie rozwoju zespoł

 • Model Zarządzania Sytuacyjnego jako baza do coachingowego stylu zarządzania
 • Jakie narzędzia rozwojowe stosować u:
  • Entuzjastycznego Początkującego
  • Rozczarowanego Adepta
  • Ostrożnego Praktyka
  • Samodzielnego Eksperta

3. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmów z pracownikami

 • Omówienie i przedstawienie
 • Struktury GROW oraz OSKAR
 • Przećwiczenie modelu GROW na własnych przykładach.
 • Poznanie inspirujących i trudnych pytań stosowanych w coachingu

4. Umiejętności przydatne w pracy menedżera – coacha

 • Jak coachingowo rozmawiać o wynikach lub ich braku?
 • Wykorzystanie w pracy menedżera narzędzi coachingowych: siatki celów, start-stop-continue, koła wartości, piramidy Diltsa i innych

5. Studium przypadku – prowadzenie rozmów coachingowych na przygotowanych case'ach oraz przykładach podanych przez uczestników

 • Przećwiczenie struktury rozmowy coachingowej
 • Nauczenie elastycznego wykorzystania poznanych metod
 • Zapoznanie z przeformułowaniem zdiagnozowanego problemu na motywujący cel
 • Zapoznanie z wprowadzaniem zadań rozwojowych stopniowanie trudności

6. Rozwiązywanie problemów w procesie coachingu

 • Zapoznanie z zasadami właściwej identyfikacji problemu
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z potencjalnymi oraz zaistniałymi problemami dzięki metodzie coachingu

7. Podsumowanie warsztatu

 • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy