Pobierz kartę szkolenia

Facylitacja grupowa - szkolenie autorskie

kod szkolenia: HR-PW-F / PL_3D

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenenie dedykowane

 • Kierownikom projektów
 • Menedżerom i liderom zespołów
 • HRBP i pracownikom HR
 • Trenerom, coachom i konsultantom
 • Wszystkim wchodzącym w rolę facylitacyjną w różnych sytuacjach

W czasie szkolenia uczestnik:

 • Nabędzie umiejętność skutecznego projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów organizacyjnych
 • Otrzyma zestw metod i technik facylitacji, które będzie mógł przećwiczyć
 • Zyska podstawy koncepcyjnych facylitacji oraz rozumienia roli facylitatora
 • Nauczy się skuteczniee wykorzystywać czas przeznaczony na spotkania organizacyjne, co podniesie ich wartość biznesową

Podstawowe umiejętności menedżerskie

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1. Mapowanie doświadczeń facylitacyjnych: diagram bliskości

2. Spotkania organizacyjne – korzyści i trudności

3. Definicja facylitacji

 • Facylitator – Coach – Trener – Konsultant: różnice pomiędzy rolami
 • Kompetencje facylitatora: model kompetencji facylitatora IAF

4. Etapy rozwoju zespołu: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning

5. Style facylitacji a rozwój zespołu

 • Rodzaje interwencji facylitatora
 • Budowanie reguł zespołu i reguł spotkania
 • Myślenie rozbieżne i zbieżne, strefa ścierania
 • Różnice, różnorodność, konflikt i zgoda (konsensus), metafora ognia

6. Struktura procesu facylitowanego

7. Przygotowanie warsztatu: 7P

8. Pytania facylitacyjne

9. Metody i techniki facylitacji

 • Diagram bliskości: praca z pomysłami, grupowanie, nazywanie
 • Analiza pola sił
 • Drzewo problemu / drzewo celu
 • MoSCoW
 • Rozwiązywanie problemów
 • Analiza ryzyka

10. Wybór tematów pracy zespołowej przygotowanie warsztatów praktycznych

11. Warsztaty praktyczne

12. Powtórzenie kluczowych elementów warsztatu

13. Odnowienie definicji facylitacji

14. Indywidualny plan działania