Pobierz kartę szkolenia

Oracle SQL dla analityków - programowanie i wydajność

kod szkolenia: OR-SA3 / PL_AA_3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  05.08 06.08 07.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących elastycznie i wydajnie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. Jest to uzupełnienie szkolenia OR-SA1 i skupia się na wydajności wykonywania poleceń SQL oraz na scenariuszach w których samo polecenie SELECT nie wystarcza i należy użyć mającego o wiele większe możliwości języka PL/SQL.

Zapoznanie się z zaawansowanymi technikami analizy danych przy użyciu języka PL/SQL, tworzenie własnych funkcji oraz poznanie technik pozwalających poprawić wydajność wykonywanych raportów. 

Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, swobodne posługiwanie się instrukcją SELECT w zakresie projekcji, selekcji, złączeń i podzapytań. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 3 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 

 1. Wstęp do języka PL/SQL
  • Środowisko wykonawcze
  • Porównanie SQL i PL/SQL
  • Charakterystyka języka, jednostki leksykalne
  • Budowa bloków PL/SQL
  • Bloki anonimowe a podprogramy składowane
  • Wykonywanie programu 
 2. Zmienne skalarne
  • Deklaracje
  • Typy danych
  • Czas życia, zakres, inicjalizacja 
 3. Sterowanie kolejnością wykonywania instrukcji
  • Podejmowanie decyzji
  • Pętle 
 4. Polecenia SQL w PL/SQL
  • Polecenia DML
  • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
  • Polecenia TCL i Transakcyjność
  • Uproszczone polecenie SELECT 
 5. Obsługa kursorów
  • Typy rekordowe
  • Kursory statyczne
  • Pętle kursorowe 
 6. Obsługa błędów i wyjątków
  • Nazwy, kody, komunikaty
  • Sekcja obsługi wyjątków i propagacja
  • Błędy aplikacyjne 
 7. Tworzenie procedur i funkcji składowanych
  • Kompilacja, status obiektów, kody źródłowe
  • Parametryzowanie
  • Sposoby wywoływania;
 8. Kolekcje
  • Tablice asocjacyjne (index by), zagnieżdżone (nested tables)
  • Atrybuty, obsługa, inicjalizacja, alokacja pamięci 
 9. Operacje masowe na kolekcjach
  • Masowe zapytania (BULK COLLECT)
  • Masowe DML (FORALL)
  • Obsługa wyjątków w operacjach masowych
  • Funkcje tablicowe i strumieniowe 
 10. Proces wykonywanie poleceń SQL
  • Schematyczna architektura systemu bazy danych
  • Proces parsowania, optymalizacji i współdzielenia poleceń
  • Zasada działania optymalizacji kosztowej
  • Wyznaczanie celu optymalizacji (ALL_ROWS/FIRST_ROWS) 
 11. Pozyskiwanie i analiza planu wykonania polecenia
  • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN)
  • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
  • Interpretacja zawartości drzewa planu
  • Hipotetyczne i rzeczywiste koszty 
 12. Sterowanie praca optymalizatora kosztowego
  • Parametry sesji 
  • Podpowiedzi (hinty)
  • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
  • Dynamiczne próbkowanie
 13. Odczyty pełne i poprzez indeks
  • Organizacja fizyczna danych, koszty pełnego odczytu
  • Budowa indeksów BTREE, pojęcie ROWID
  • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
  • Weryfikacja istnienia indeksów
  • Indeks „dobry” i „zły”,  wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
  • Wartości NULL w indeksach
  • Sortowania
  • Złączenia i podzapytania