Pobierz kartę szkolenia

Oracle SQL dla analityków danych - wprowadzenie

kod szkolenia: OR-SA1 / PL_AA_3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  19.08 20.08 21.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.09 17.09 18.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.10 08.10 09.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.12 10.12 11.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL.

Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizy danych przy pomocy języka SQL.

Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz umiejętność  pracy z bazami danych Oracle przy użyciu języka SQL. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 3 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Oracle
  • Architektura bazy danych, sesje 
  • Model relacyjny bazy danych 
  • Użytkownicy i schematy 
  • Narzędzia
 2. Wstęp do instrukcji SELECT
  • Projekcja i selekcja
  • Sortowanie
  • Operatory i obsługa NULL 
  • Parametry leksykalne zapytań (& i &&) 
  • Ograniczanie liczy rekordów (ROWNUM, FETCH, SAMPLE)
 3. Funkcje skalarne
  • Funkcje wbudowane, zagnieżdżanie funkcji
  • Konwersje typów
  • Funkcje wyliczeniowe
 4. Obsługa czasu i ustawień regionalnych
  • Operacje na datach
  • Lokalne ustawienia narodowe i regionalne w SQL
 5. Grupowanie i agregacje
  •  Funkcje grupujące
  •  Klauzula DISTINCT
  •  Klauzule GROUP BY i HAVING
 6. Pobieranie danych z wielu tabel
  • Złączenia krzyżowe, wewnętrzne i zewnętrzne (cross, inner, outer)
  • Nietypowe formy złączeń (SELF, NATURAL, NONEQUAL)
  • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 7. Podzapytania
  • Podzapytania proste 
  • Podzapytania skorelowane
  • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
  • Inne rodzaje podzapytań (FROM, WITH,  skalarne)
 8. Dodatek A – Złączenia przy użyciu składni natywnej SQL Oracle
 9. Dodatek B – Tabele, więzy integralności, widoki
  • Zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
  • Więzy integralności (CONSTRAINTS)
  • Wykorzystanie widoków podczas analizy danych