Pobierz kartę szkolenia

Oracle: Strojenie poleceń SQL i wydajności programów PL/SQL

kod szkolenia: OR-SP3 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Termin

poziom Zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto

Szkolenie  jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle.

 

Szkolenie w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL.

Swobodne posługiwanie się językiem SQL i PL/SQL. Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle lub innym silnikiem relacyjnej bazy danych.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 1. Metodologia strojenia aplikacji
  • Odnalezienie problemu
  • Diagnozowanie przyczyny
  • Aplikowanie rozwiązania
  • Architektura bazy danych i instancji
 2. Podstawowe informacje o plikach i procesach serwera
  • Struktury pamięci (SGA, PGA)
  • Proces parsowania i współdzielenia kursorów
 3. Analiza planu wykonania polecenia
  • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
  • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
  • Interpretacja zawartości drzewa planu
  • Plany adaptywne
 4. Proces optymalizacji kosztowej i sterowanie praca optymalizatora kosztowego
  • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
  • Parametry sesji i instancji
  • Podpowiedzi (hinty)
  • Wzorce planów zapytań (outlines)
  • Zarządzanie planami zapytań (baselines)
 5. Statystyki i histogramy
  • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
  • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
  • Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
  • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
  • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
  • Statystyki systemowe i słownikowe
  • Statystyki adaptywne
 6. Logiczna i fizyczna struktura bazy
  • Przestrzenie tabel
  • Segmenty
  • Rozszerzenia
  • Bloki
 7. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez prawidłową gospodarkę miejscem
  • Kiedy stosować pełny odczyt
  • Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
  • Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
  • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
  • Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa
 8. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez fizyczne wydzielenie gorących danych
  • Tablice tymczasowe
  • Partycjonowanie
  • Widoki zmaterializowane
 9. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez kompresję  danych
  • Kompresja OLTP
  • Kompresja OLAP
 10. Optymalizacja odczytu poprzez indeks
  • Pojęcie ROWID
  • Budowa indeksów BTREE
  • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
  • Wpływ indeksów na operacje DML
  • Strategie zakładania i usuwanie indeksów
  • Indeks dobry i zły, wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
  • Właściwości i statystyki indeksów
  • Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
  • Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, niewidzialne
  • Wartości NULL w indeksach
  • Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
  • Indeksy bitmapowe i złączeniowe
 11. Optymalizacja procesu sortowania
  • Sortowanie pamięciowe
  • Sortowania indeksowe
  • Sortowania lingwistyczne
 12. Optymalizacja złączeń i podzapytań
  • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
  • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
  • Złączenia gwiazdowe
  • Kolejność łączeń
  • Złączenia zewnętrzne
 13. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
  • Śledzenie sesji bazodanowej/procesu
  • Śledzenie sesji aplikacyjnej/użytkownika  w modelu dzierżawy połączenia do bazy danych
  • Narzędzie TkProf, TrcSess
 14. Wydajność kodu PL/SQL
 15. Używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
  • Zasady współdzielenia kursorów
  • Używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
  • Kursory adaptywne
 16. Prawidłowy sposób komunikacji SQL <=> PL/SQL
  • Kursory a operacje masowe
  • Prefetch
  • For update
 17. Funkcje własne w SQL
  • Lokalne
  • Buforowanie wyników funkcji
  • Determinizm a wydajność
 18. Przekazywanie parametrów przez kopię/wskaźnik
 19. Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
 20. Zarządzanie kompilatorem
  • Poziomy optymalizacji kompilatora
  • Natywna kompilacja
 21. Inne aspekty optymalizacji PL/SQL
 22. Dodatek A – Profilowanie kodu PL/SQL