Pobierz kartę szkolenia

Networking with Windows Server 2016

kod szkolenia: AA_20741 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20741

 

Szkolenia o podobnej tematyce:
*Windows Server 2022: Managing Windows Server 2022
*AA_011: Windows Server 2019 Administration
*AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions
*MS 20741: Networking with Windows Server 2016
*Windows Server 2016: Microsoft Windows Server 2016 – poziom podstawowy
*AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
*AZ-801:Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za:

 • zarządzanie infrastrukturą sieciową Windows Server 2016

 

Kurs dla:

 • specjalisty, który:

  • zajmuje się usługami sieciowymi Windows Server 2016
  • musi zrozumieć:

   • scenariusze
   • wymagania
   • opcje związane z konfiguracją usług sieciowych od podstawowych do tych bardziej zaawansowanych w systemie Windows Server 2016.
 •  IT, który posiada pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie sieci i szuka pojedynczego kursu, który zapewni wgląd w podstawowe i zaawansowane technologie sieciowe w systemie Windows Server 2016.
 • administrator sieci, który chce:

  • wzmocnić istniejące umiejętności 
  • dowiedzieć się o zmianach 
  • nowych technologiach sieciowych w Windows Server 2016
 • administratora systemu lub infrastruktury:

  • z ogólną wiedzą na temat sieci
  • który chce zdobyć podstawową i zaawansowaną wiedzę i umiejętności dotyczące sieci w systemie Windows Server 2016.
 • specjalista IT, który chce przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741: „Networking with Windows Server 2016”.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Podstawowe narzędzia i techniki sieciowe do konfigurowania i rozwiązywania problemów z sieciami opartymi na IPv4
 • Planowanie i wdrażanie DHCP do obsługi infrastruktury IPv4
 • Wdrażanie IPv6 oraz integracja sieci IPv6 i IPv4
 • Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z DNS w sieci organizacji
 • Implementacja i zarządzanie funkcją IPAM w systemie Windows Server 2016 oraz wykorzystanie usługi IPAM do zarządzania usługami, takimi jak DHCP i DNS
 • Planowanie dostępu zdalnego w systemie Windows Server 2016 oraz implementacja Web Application Proxy
 • Wdrażanie i zarządzanie DirectAccess w Windows Server 2016
 • Wdrażanie i zarządzanie zdalnym dostępem w systemie Windows Server 2016 za pomocą sieci VPN
 • Wdrażanie usług sieciowych dla oddziałów
 • Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury sieciowej
 • Wdrażanie sieci zdefiniowanej programowo (SDN

Uzyskanie:

 • wiedzy
 • praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania usługami sieciowymi Windows Server 2016.

W tym zapoznanie się z:

 • Procesem planowania i wdrażania sieci IPv4.
 • Procesem wdrażania i konfiguracji Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Zagadnieniami dotyczącymi protokołu IPv6.
 • Procesem wdrażania i konfiguracji Domain Name System (DNS).
 • Wdrażaniem i zarządzaniem adresami IP za pomocą IPAM.
 • Planowaniem dostępu zdalnego.
 • Wdrożeniem DirectAccess.
 • Wdrożeniem wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
 • Wdrożeniem sieci dla oddziałów.
 • Konfiguracją zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Wdrożeniem sieci zdefiniowanej programowo.

Poziom podstawowy:

 • wiedza z podstawy infrastruktury Windows Server lub posiadać równoważną wiedzę i umiejętności.

Poza doświadczeniem zawodowym 1-2 lata uczestnik powinnien również posiadać następującą wiedzę techniczną:

 • doświadczenie w pracy z Windows Server 2008 lub Windows Server 2012
 • doświadczenie w pracy w środowisku infrastruktury Windows Server,
 • znajomość modelu Open Systems Interconnection (OSI)
 • zrozumienie podstawowych elementów i technologii infrastruktury sieci takich jak:

  • okablowanie
  • routery
  • koncentratory i przełączniki
  • znajomość topologii i architektur sieciowych, takich jak:

   • sieci lokalne (LAN)
   • sieci rozległe (WAN)
   • sieci bezprzewodowe
  • podstawowa znajomość stosu protokołów TCP / IP
  • adresowanie i rozpoznawanie nazw
  • znajomość Hyper-V i wirtualizacji,
  • praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi klienta Windows, takimi jak Windows 8.1 lub Windows 10.
 •  wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w  kursach:

  • MS 20410
  • MS 20411 
  • MS 20412
  • lub równoważna wiedza.
 •  umiejętność posługiwania się komendami PowerShell.

 

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające:  Windows Server 2016

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Planowanie i wdrażanie sieci IPv4:

  • Planowanie adresowania IPv4
  • Konfigurowanie hosta IPv4
  • Zarządzanie połączeniami sieciowymi IPv4 i rozwiązywanie problemów
 2. Implementowanie DHCP:

  • Przegląd roli serwera DHCP
  • Wdrażanie DHCP
  • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP.
 3. Wdrażanie IPv6:

  • Przegląd adresowania IPv6
  • Konfigurowanie hosta IPv6
  • Wdrożenie współistnienia IPv6 i IPv4
  • Przejście z IPv4 na IPv6
 4. Wdrażanie DNS:

  • Implementowanie serwerów DNS
  • Konfigurowanie stref w DNS
  • Konfigurowanie rozpoznawania nazw między strefami DNS
  • Konfigurowanie integracji DNS z usługami domenowymi Active Directory (AD DS)
  • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS
 5. Wdrażanie i zarządzanie usługą IPAM:

  • Omówienie usługi IPAM
  • Wdrażanie usługi IPAM
  • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM
 6. Zdalny dostęp w systemie Windows Server 2016:

  • Przegląd dostępu zdalnego
  • Implementowanie serwera proxy aplikacji sieci Web
 7. Wdrażanie DirectAccess:

  • Przegląd DirectAccess
  • Wdrażanie DirectAccess za pomocą Getting Started Wizard
  • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess
 8. Wdrażanie sieci VPN:

  • Planowanie VPN
  • Wdrażanie VPN
 9. Wdrażanie usług sieciowych dla oddziałów:

  • Funkcje sieciowe i uwagi dotyczące oddziałów
  • Wdrażanie rozproszonego systemu plików (DFS) dla oddziałów firmy
  • Wdrażanie usługi BranchCache dla oddziałów
 10. Konfigurowanie zaawansowanych funkcji sieciowych:

  • Przegląd funkcji sieciowych o wysokiej wydajności
  • Konfigurowanie zaawansowanych funkcji sieciowych Microsoft Hyper-V
 11. Wdrażanie sieci zdefiniowanej programowo:

  • Przegląd SDN
  • Wdrażanie wirtualizacji sieci
  • Wdrożenie kontrolera sieciowego